O mne

Dlho som sa k tomu nemal, ale keďže veľa ľudí sa ma pýta na rovnaké veci o mojej osobe a ja už nestíham každému osobne odpovedať, podujímam sa vytvoriť túto informačnú stránku, kde napíšem nejaké základné informácie o sebe a svojej viere. Budem ju samozrejme dopĺňať. Ak je to pre vás dôležité, cíťte sa slobodne mi tu vo forme komentárov klásť otázky, ktoré sa pokúsim časom zodpovedať.

Kto si?

Toto je základná otázka, ktorú dostávam. Popravde, je to prvá otázka, ktorú som dostal dokonca od tých mne svojej doby najbližších, keď som začal písať a slúžiť verejnejším spôsobom. Pýtali sa ma: „Kto vlastne si, Martin, že si dovoľuješ písať o takýchto veciach a takýmto spôsobom?“

Moja odpoveď: „Som Martin Švikruha, Božie dieťa, vykúpený a všetkým Božím požehnaním obdarovaný obdarovaný kráľovský kňaz, Jeho milované a sväté stvorenie.“ Som presne to a tým, kým ste aj vy, kým je každý veriaci človek. Moja identita, ktorú sa postupne učím odhaľovať a žiť v nej, je ukrytá v Kristovi, v Ňom je definovaný môj status rovnako ako každého veriaceho bez výnimky. Nemám žiadnu inú autoritu, ktorú by nemal ktokoľvek iný."

Do akej cirkvi patríš?

Správne ste si možno všimli, že som v tejto otázke napísal cirkev s malým „c“. Už položenie tejto otázky vypovedá, ako ten, ktorý ju kladie, vníma Kristovo telo. Vníma ho denominačne, vníma ho ako rozdelené, bojujúce proti sebe, vyhraňujúce sa proti sebe. Je to smutné a veľmi zraňujúce vnímanie, ktoré nie je ani pravdivé.

Jednými z posledných Ježišových slov bola Jeho veľkňazská modlitba. Okrem iného v nej opisuje jednotu Kristovho tela: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe,“ Jn 17,21

Jednota veriacich a Cirkvi nemá svoj pôvod ani sa neudržiava jednotou organizačnou, na základe ktorej fungujú firmy, organizácie, štáty. Rovnako nemá svoj pôvod ani v jednote doktrinálnej, ktorú sa snažíme v rámci denominačnej rozdelenosti vnucovať kresťanom z iných denominácií.

Vnútorná jednota a život v Cirkvi je odrazom a prirodzeným vyjadrením Božského života Trojice. Jej základom je jednota Otca a Syna v Duchu Svätom. Atribúty Trojičného života, vlastnosti, prostriedky a prejavy tohto vzťahu sa dajú opísať ako „Božský tanec“ (porov. perichoresis , Gregor Naziánsky, Ján z Damašku). V tomto tanci niet hierarchického postavenia Otca nad Synom, či Syna nad Duchom. Je to výmena vzájomnej služby, adorácie, prijatia, obdivu, porozumenia v prostredí bez prítomnosti akéhokoľvek očakávania, výčitiek, nedostatku či nadradenosti duchovnej, služobnej, pozičnej. Žiadna z funkcií či služieb nie je vyhradená jednej Osobe z Trojice a neprítomná v inej. Trojica zdieľa vzájomný život troch osôb v jednom Bohu, ktorý sa voľne medzi nimi prelieva a vylieva sa cez veriaceho do sveta, do spoločenstva do Cirkvi. Je vpísaný do duchovného DNA Cirkvi, ktorá vyrástla zo životodárneho zárodku Božského.

K takejto jednote volá Kristus svoje Telo, k životu Trojice, ktorého súčasťou je každý kresťan bez ohľadu na svoju pozíciu, bez ohľadu na svoje obdarovanie. V tejto jednote nezaniká individualita a charakteristiky jednotlivca a zároveň je jednotlivý veriaci súčasťou vnútorne nerozdeleného kráľovstva, nerozdeleného života zástupu veriacich v jednom Kristovom tele.

Moja odpoveď: „Bol som pokrstený do Rímsko-katolíckej denominácie. Dnes je moja viera v niektorých, i dosť vážnych bodoch úplne odlišná i v priamom protiklade toho, čo učí táto denominácia. Zatiaľ ma z nej nikto neexkomunikoval. Rovnako mnoho z toho, čomu verím a píšem, sa nezhoduje s tým, čo hovoria iné denominácie. Zo všetkých táborov dostanem z času na čas email, posielajúci ma do pekla. :) Osobne vidím denominácie ako oddeľujúce samé seba od jednoty v Kristovi. Seba vnímam ako veriaceho. Nič viac. Tak ako ostatným ani sebe už nedávam nálepky katolík, protestant, kalvín, mesiánsky žid, luterán, spasený, nespasený, vykúpený nevykúpený. Už „nepoznám ľudí podľa tela“ (2 Kor 5, 16). Rozpoznávam už iba dva „druhy“ ľudí: veriaci a neveriaci. Nepovažujem sa za člena žiadnej inštitucionálnej cirkvi či denominácie. Snažíme sa žiť tzv. organickú, prirodzenú Cirkev.“

Kto si v civilnom živote?

Moja odpoveď:  "Nie som kňaz, nie som pastor, nevediem žiadnu cirkev /ak by som viedol, bola by to iba ďalšia z tých desaťtisícov siekt, ktoré rozdrobili Kristovo telo/. Som šťastne ženatý s manželkou Alžbetou, mám dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína, ktorí mi každodenne cez to, ako nedokonalo a predsa veľmi ich milujem, ukazujú, akou láskou ma miluje môj Otec, ba oveľa oveľa väčšou.

Živím sa podnikaním. Okrem iného som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu."