Dôležité pojmy

Mnoho nedorozumení vyplýva z toho, že inak rozumieme a používame niektoré pojmy. Tu je pár z nich tak, ako im rozumiem a používam ja:

Sekta

"Ak skupina kresťanov požaduje od človeka na to, aby sa stal jej členom, čokoľvek iné ako prijatie Krista totu osobou /vieru/, tak potom táto skupina nie je cirkvou v biblickom ponímaní. Je to sekta." Frank Viola, Reimagining Church: Pursuing the Dream of Organic Christianity