On miluje bez rozdielov

In: Povzbudenia

2 Máj 2014

Mt 5, 44

" .. ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov. …"

Ak Boh hovorí, že máme milovať svojich nepriateľov, žeby chcel od nás viac, ako je schopný urobiť On sám? Nie. Ukazuje nám, že Jeho láska je univerzálna, že niet ani jedného čloeka, ktorého by nemiloval.

Jeho láska nediskriminuje, nerobí rozdiely, nevyberá si, nemá favoritov. On miluje každého, pretože v každom vidí jeho skutočnú hodnotu, skutočnú identitu. On nás nemiluje napriek tomu, akí sme, napriek tomu, že sme "zlí" a "prehnilí". On nás miluje kvôli tomu, akí sme, kvôli tomu, že sme nádherní a svätí.

Často o tom nevieme, často si myslíme, že nám niečo chýba, veríme lžiam o tom, že k svojmu šťastiu potrebujeme viac peňazí a kradneme, viac sexu a sme promiskuitní, viac moci a sú z nás Hitlerovia a Stalinovia, viac náboženstva a sú z nás križiaci a sebevražední atentátnici. To ale nič nemení na fakte našej nádery, Božej identity hlboko a nezmazateľne ukrytej v nás.

Boh vidí poza naše omyly, poza naše pády, bolesti, ublíženia, poza našu históriu, choroby, sociálnu depriváciu. Vidí poza múry náboženskej bigotnosti a nenávisti. Vidí v každom z nás každého z nás. On vie, akí sme nádherní, pozná našu hodnotu, vie, že sme Jeho majstrovským dielom, ktoré v sebe nesie Jeho obraz.

Toto je dobrá správa, evanjelium o Jeho nezmerateľnej a univerzálnej láske a zároveň evanjelium o našej vlastnej nezmerateľnej hodnote ukotvenej v Ňom. Evanjelium nehovorí, že sme beznájdení hriešnici, ktorí si zaslúžia Boží trest tu i na večnosti, no Ježiš sa nechal zabiť Otcom namiesto nás a my sa teraz môžeme ukryť pred Otcovým hnevom v Jeho krvi. Toto nie je evanjelium, to je obraz krvilačného boha pohanských náboženstiev.

Evanjelium hovorí, že kvôli nádhere a svätosti človeka sa Boh stál jedným z ľudí, ukázal nám našu identitu, ktorá bola vždy spojená s Kristom a bola v Kristovi, podvolil sa násiliu náboženstvom živenej nenávisti a tento akt násilia proti Bohu premenil na akt našej záchrany. Na kríži sme uvideli, že Boh nie je Bohom Sodomy a Gomory, Boh potopy a genocíd, nie je Bohom krvavých či nekrvavých obetí ani náboženských rituálov.

On je Otcom, ktorí sa kvôli našej hodnote rozhodol urobiť všetko, aby nám ukázal, svoju pravú tvár lásky.