Ako sa žije pod novou zmluvou

In: Povzbudenia

16 Apr 2014

Hebr 8,10

„…Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca;…“

O akých zákonoch Boh hovoril, keď povedal, „Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca“? Určite nehovoril o Desatore, ktoré poznáme ako zákony starej zmluvy, keďže o nich sám prehlásil, že na tejto zmluve našiel chybu a vyhlásil ju za zastaranú, neplatnú. (Hebr 8,7-9,13)

Zákony, ktoré Boh dáva do našich sŕdc a myslí, sú kráľovský zákon lásky (Mt 22,37-40), dokonalý zákon slobody (Jak 1,25) a zákon viery (Rim 3,27). Toto sú zákony novej zmluvy.

Žiješ podľa zákonov alebo podmienok novej zmluvy, keď si si vedomý, ako veľmi ťa Boh miluje. A čím viac si si vedomý Jeho lásky k tebe, tým viac je tvoje vlastné srdce napĺňané láskou. Keď sa tak stane, úplne prirodzene a bez námahy si zamiluvávaš Boha a ľudí okolo seba. To je Boh vkladajúci svoj kráľovský zákon lásky do tvojho srdca – že milujeme preto, lebo On prvý miloval nás. (1 Jn 4,19)

Potom, keď vieš že vďaka Ježišovej obeti si dokonale, za každých podmienok a navždy Bohom prijatý, môžeš mať odvahu a slobodu ako Božie dieťa odvážne predstupovať pred svojho nebeského Otca. A v Jeho prítomnosti ti On sám do tvojej mysle zapisuje nové túžby, nové myšlienky. Sám ťa vedie v rozhodovaní čo a ako v ktorom momente urobiť a ako sa zachovať. Toto rozhodovanie má pramálo spoločné s rozhodovaním podľa akéhokoľvek zákona či Desatora. V Jeho prítomnosti, v ktorej môžeš byť vždy, objavíš, že chceš také isté veci ako On. To prinesie do tvojho života odpočinok, víťazstvo vo vnútri aj navonok. Toto je dokonalý zákon slobody v praxi tvojho života.

A nakoniec, keď cítiš, čo ti Boh vkladá do tvojho srdca i mysle, tvojou prirodzenou odpoveďou bez námahy bude väčšia a väčšia viera alebo dôvera v Boha. Takto, cez Svoju dobrotu, ťa Boh volá a pozýva viac a viac veriť, viac a viac dôverovať. To On povedal, že do tvojho srdca vloží nový zákon. To nie je vyhrážka, ktorú mysíš splniť, aby si bol dobrý kresťanom. To je prísľub, uistenie Tvojho Otca, ktorý sám v tvojom srdci vzbudí lásku, vieru a prinesie do tvojho života slobodu.

Priateľ môj, Boh to spravil naozaj jednoduché. Mnohým sa to zdá až príliš jednoduché. Verím však, že ty objavíš, aké vzrušujúce  a napĺňajúce je žiť pod novou zmluvou!