Nosíš na sebe kráľovskú pečať

In: Povzbudenia

8 Apr 2014

Ef 1,13

„V ňom ste boli aj vy … označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého.“

„Sphragízō“ (zapečatiť) znamená označiť vlastníctvom a dokonale zabezpečiť pomocou autority vlastníka. Pečať v biblických časoch slúžila ako právne záväzný podpis, ktorý zaručoval prísľuby a obsah toho, čo bolo zapečatené. Slúžila ako náhrada mena dotyčného a keď ju niekto videl, hneď vedel, komu zapečatená vec patrí. Označovala vlastníctvo.

Vedel si, že na sebe nosíš kráľovskú pečať? Nemôžeš ju vidieť, no o to je reálnejšia. Vidia ju anjeli. Vidí ju diabol. Vidí ju jej majiteľ. Je neviditeľná a preto nepominuteľná (2 Kor 4,18).

Niekedy nevieme, komu patríme. Jeden deň sa tešíme, lebo vidíme, ako násBoh požehnáva a na druhý deň sa bojíme, pretože si myslíme, že sa na nás Boh hnevá. Jednu nedeľu sme plní nádeje na nebo a na druhú sa začneme báť o svoje dedičstvo. I keď na sebe nesieme pečať, pozeráme sa svojim telom a preto o nej nevieme. Alebo nám o nej nikto ešte nepovedal.

Priateľ môj, Boh z teba urobil dediča. Dediča neuveriteľných prisľúbení a požehnaní pre tento i večný život. Už dávno pred svojim narodením si bol v Ňom predurčený pre spásu a patrilo ti dedičstvo (Ef 1,11 NASB). Patrilo ti skôr, ako si vydal čo i len hlások, skôr ako si čo i len vykročil. A Boh, Duch Svätý ho v tebe zapečatil, definitívne uzatvoril a definitívne si ťa privlastnil svojou pečaťou. Si jeho dieťa spolu s ostatnými ľuďmi.

Si Božím vlastníctvom. Nepatríš zlu. Nepatríš hriechu ani diablovi. Nepatríš smrti. A nepatríš ani sám sebe. Nie je nič a nikto, kto a čo by ťa oddelilo od dedičstva, ktoré ti právoplatne patrí.

Dnes kráčaš ako slobodný človek. Diabol vidí Božiu pečať na tebe a keď ťa už nemôže dostať do zatratenia, bude sa ti snažiť všetkými prostriedkami zabrániť žiť život v plnosti. Nedovoľ nikomu nahovoriť ti, že sa musíš báť o svoje dedičstvo a že je ešte niečo, čo musíš urobiť, aby si si ho zaslúžil. Dedičstvo patrí tebe. Keďže ti teda patrí a nikdy ho nestratíš, môžeš ním požehnať ostatných a možno i práve tých, ktorý o tejto istote nevedia či o nej pochybujú. Keby ti nepatrilo, z čoho by si rozdával? No vďaka Ježišovi máš z čoho rozdávať.