Svetlo sveta prináša neodsúdenie

In: Povzbudenia

7 Apr 2014

Jn 8,12

„A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života."“

Možno si už viackrát počul niekoho nahnevane kázať o Ježišovi, ktorý raz prinesie svetlo na temné miesta sveta ukáže ohavnosti, ktoré sa v nich skrývajú. On je predsa „svetlo sveta“ a toto svetlo odhalí všetko zlo, ktoré v sebe ľudia vo svete nosia. Možno si sa po takýchto slovách aj ty sám bál prísť k Ježišovi, pretože by ťa mohol odsúdiť a neprijať.

No čo v skutočností robí „svetlo sveta?“

Poďme si prečítať kontext, v ktorom sa verš, kde Ježiš o sebe hovorí ako o svetle sveta, nachádza. Ježiš o sebe prehlasuje, že je svetlo sveta hneď potom, ako sa odohral tento rozhovor so ženou prichytenou pri cudzoložstve, :“Žena, kde sú tí, ktorí ťa odsudzujú? Nik ťa neodsúdil?“ Nato mu žena odpovedala „Nikto, Pane“. Ježiš k nej prehovoril opäť a povedal, „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 

Potom o sebe povedal, „Ja som svetlo sveta …“ (Jn 8, 10-12)

Vidíš, priateľ môj, čo robí „svetlo sveta“, ako funguje „svetlo sveta“?  Narozdiel od náboženstva, ktoré nachádza na ľuďoch chyby a „spravodlivo“ ich odsudzuje, „svetlo sveta“ prichádza vždy a ku každému s touto vetou „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Ježiš k tebe prichádza v tých najtemnejších okamihoch, najväčších pádoch, najhlbšej temnote a prináša ti dobrú novinu o tom, že Boh ťa neodsudzuje, ale prijíma! Prečo? Pretože Boh vie, že iba toto bezpodmienečné prijatie a ubezpečenie, že medzi tebou a Bohom je všetko v poriadku, ti prinesie moc „ísť a nehrešiť“.

Aké úžasné je „svetlo sveta“! Svetlo celého sveta prináša každému bez rozdielu Božie neodsúdenie a prijatie. Nemusíme sa báť stáť v Božej prítomnosti, pretože Boh neprišiel na svet, aby odhaľoval jeho chyby a nedostatky. Prišiel na svet, aby sa s nimi raz a navždy porátal na kríži a potom nám stále pripomínal svojím svetlom nádheru Svojho Syna a reality, v ktorej Jeho krv zmyla všetky naše hriechy.

Milovaný, Ježiš vždy odkrýva pravdu o sebe ako o svetle, ktoré prináša do života neodsúdenie a prijatie. Ukazuje našu svätosť a znovuzrodenú dokonalosť darovanú ľudstvu v momente Kristovho vzkriesenia. Keď to budeš vedieť, keď toto budú vedieť ľudia, nebudú od kríža utekať, ale s odvahou a dôverou pribehnú do Božej prítomnosti, kde  Boh do ich života prinesie svetlo milosti a nádeje!

O nás, ktorí sme sa dozvedeli pravdu o Kristovom dokonanom diele, teraz Ježiš prehlasuje, že máme toto „svetlo života“. Zamená to, že ho môžeme prinášať ďalej. Ohlasovať ľuďom, že ani na nich sa Boh nehnevá. Dnes, keď kohokoľvek stretneš, ponesieš mu toto svetlo neodsúdenia, pretože ono je s tebou až do skončenia sveta!