Pripomínaj si pravdu o sebe

In: Povzbudenia

25 Mar 2014

Veľmi pravdepodobne sa stretneš s prenasledovaním kvôli svojej dôvere v Kristove dokonané dielo, dôvere vo vykúpeného človeka a svojím nesúhlasom s náboženským systémom niečo-za-niečo.

Diabol sa bude snažiť zneistiť ťa a zbaviť ťa odvahy, zvyčajne skrze iných ľudí i tých tebe najbližších. Bude sa snažiť ťa prinútiť prestať veriť v tvoju vlastnú hodnotu. Bude sa snažiť duchovne ťa zabiť, ukradnúť ti a zničiť ťa nie vo večnosti /lebo na to už nemá moc/, ale tu na zemi. To sa volá peklo na zemi.

Nenechaj diabla odsudzovať ťa. Never negatívnym, obviňujúcim veciam o sebe ako človeku. Nech ti to už hovorí tvoj rodič, tvoj šéf či tvoj kňaz alebo pastor, ale dôveruj Otcovým sľubom, ver v Jeho rozhodnutie, Jeho Slovu o tvojom živote a tvojej nezmerateľnej cennosti a dôležitosti. Toto prináša život.

„Moje slová sú duch a život.“ Ježiš hovorí v Jn 6,63. Ježiš tu nemyslí celé Písmo, všetky slová Biblie. V tomto kontexte hovorí o svojich vlastných slovách, nie slovách diabla, ktorý bude vždy a stále klamať a odsudzovať ťa (Zjv 12,10). Presne podľa toho spoznáš jeho slová – budú ťa odsudzovať. Naproti tomu Ježišov jazyk k hriešnikom je vždy jazyk bezpodmienečného prijatia. Rovnako život neprinášajú Mojžišove slová, ktoré priniesli a vždy prinášajú iba zákon a ten prináša smrť a obvinenie (Jn 5,44-46; 2 Kor 3,7), bol iba tieňom (Gal 3,24). Sú to Ježišove slová, ktoré prinášajú život.

Tak im dnes začni dôverovať a vyznávať nad svojím životom i nad životmi iných. Ježiš je náš najvyšší a jediný veľkňaz. Vyznávaj kým On je a kto si ty v Ňom! Sme v ňom a nie vo svojom hriechu! (Hebr 3,1, skús si prečítať celú tretiu kapitolu a kontext okolo nej) Prečo? Pretože Boh povedal „pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“ (Hebr 8,12). Toto je časť, azda najdôležitejšia časť novej zmluvy. On to naozaj tak myslí! On si Tvoje hriechy nepamätá a má na to asi dobrý dôvod. Prečo si ich teda ty pripomínaš každý deň? Keď ťa Boh neodsudzuje, prečo sa odsudzuješ sám alebo načúvaš odsudzovaniu diabla? Boh ťa už nikdy neodsudzuje, nikdy ti nepripomína tvoje hriechy, pretože sa rozhodol si na ne nespomenúť. Preto teda si každý deň, aj dnes v tomto momente, keď čítaš toto zamyslenie, pripomínaj svoju nádheru, svoju spravodlivosť, svoje kňazstvo, svoje synovstvo v Kristovi.