Dôveruj a konaj podľa Novej zmluvy

In: Povzbudenia

13 Mar 2014

1 Sam 17,45

„Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil.“

Zamýšľal si sa, prečo niekedy dvaja ľudia, aj keď počujú tú istú vec, odpovedajú na ňu rôzne? Čo povieme, jedného ohrozí a začne sa báť. Srdce druhého sa oproti tomu naplní vierou a odváži sa postaviť zlu a čo zlo vo svete koná.

V údolí Elah 40 dní strašil a provokoval Goliáš, Filištínec, armádu Izraela. Keď sa na scéne objavil Dávid, počul rovnaké zastrašovanie a nadávky ako zbytok Izraelitov. No akosi rovnaké slová, ktoré v jedných vyvolávali strach, v Dávidovi vyvolali hnev. Čo iné vedel či videl Dávid ako ostatní?

Dávid vedel, že má zmluvu s Bohom. Aj Šaul a všetci vojaci ten deň mali tú istú zmluvu s Bohom ako Dávid, ale iba Dávid jej dôveroval. A podľa svojej viery aj konal. Preto Boh zrazil obra na zem.

Keď mohol takéto víťazstvo dosiahnuť Dávid pod Starou Zmluvou, o čo viac ty i ja máme na dosah víťazstvá pod zmluvou novou! Dnes sa Boh pýta, „Kde sú moji Dávidovia, ktorí dôverujú mojej zmluve?“

A akáže je tá nová zmluva? Je to zmluva milosti. Zmluva obdarovania, nezaslúženej a ničím nezískanej priazne, obľuby a zmilovania. Je to zmluva nikdy nekončiacej radosti nad tebou, ničím nezakaleného obdivu a dôvery v teba. Boh chce, aby si poznal túto zmluvu uzatvorenú s Kristom, ktorý v nej zastupoval teba i mňa. A podľa tejto zmluvy si ty i ja novým stvorením, požehnávaným, slobodným a kráľovským. Boh na kríži ukázal, čo si o svojom stvorení myslí a ako veľmi ho miluje. V tomto kríži máme víťazstvo nad každým obrom.

Nie je toto dobrá novina? Dnes Boh chce, aby si sa postavil pred akéhokoľvek obra vo svojom živote a napriek tomu, čím v živote prechádzaš, napriek tomu, čo sa v ňom deje, vyhlásil, že Boh je s tebou v každom momente a nezastaví sa ped ničím, aby si prežíval Jeho blízkosť a víťazstvo. A, verím, že priamo pred tvojimi očami títo obri obviňovania, zastrašovania, odsúdenia, nedostatku, bolesti a chorôb padnú na zem!