Nič sa neprieči tomu, kým je Tvoj Otec.

In: Povzbudenia

11 Mar 2014

1 Jn 4,8

„Boh je láska.“

Keď chceme mať s niekym vzťah, musíme o ňom niečo vedieť. Prirodzené vzťahy vznikajú preto, lebo si s niekym máme čo povedať, je nám sympatický, obohacuje nás, cítime sa s ním dobre, bezpečne, je pre nás zaujímavý.

Rovnako tak je to aj s Bohom. No Jeho často vnímame ako ďalekého, nepoznateľného, nikdy vlastne nevieme, čo si tak naozaj myslí, s čím zase príde. Mnohí z nás ho dokonca považujú za rozorvanú osobnosť, ktorá jeden deň miluje a na druhý deň trestá podľa toho, ako sa správame. Mnohí uverili v schizofrenického Boha, ktorý je síce láska, ale zároveň aj dobrých ľudí odmeňuje a zlých trestá.

S takým Bohom nie je možné byť v láskyplnom vzťahu, v spoločenstve. S takým Bohom sa musíme mať na pozore, neustále sa pozorovať, či spĺňame Jeho požiadavky, či sme mu náhodou neublížili, či sme sa náhodou neprevinili a ak áno, hneď sa musíme ponáhľať si ho udobrovať, zmierovať. 

Ak náhodou aj ty hľadáš láskyplný vzťah s Bohom a zároveň si nie si istý, aký je, máš pocit, že ho nepoznáš a nikdy nespoznáš, že je úplne iný ako ty, ďaleký, nedosiahnuteľný, tak potrebuješ vedieť,  kým Boh je. Ján odpovedá: „Boh je láska.“ 1 Jn 4,8.

V každom momente, bez ohľadu na tvoje správanie, na tvoje zlyhanie či duchovné úspechy, bez ohľadu na to, či si zhrešil alebo máš pocit, že si sa práve očistil, Boh je láska. Nič v Jeho povahe nie je v protiklade tomu, kým je. Nič sa neprieči tomu, že je Láska. V každom momente ťa táto láska prijíma, akceptuje, pomáha ti, je s tebou. Nikdy neodchádza, nikdy sa neobracia chrbtom, nikdy ťa nesúdi a nikdy ťa neodsúdi.

Ak niečo potrebujeme o Bohu vedieť, tak to, že je Láska. Ako to vieme? Pretože „Božia láska k nám [všetkým ľuďom, teda aj k tebe] sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život [všetci ľudia a teda aj ty].“ 1 Jn, 4, 9, v zátvorkách moje vsuvky. Otec nám daroval Syna, aby sme videli, aký je a aby sme s dôverou, s pokojom, s pocitom bezpečia, bez strachu mohli v každom momente vedieť, že On nás nikdy neodsúdi, nikdy neodmietne.

Choď teda a ži naplno, pretože On ťa miluje a prijíma.