Satan už nemôže prísť pred Boha a obviňovať ťa

In: Povzbudenia

26 Feb 2014

Rim 8,33

„Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje?“

Kniha Jób nám hovorí, ako Satan prichádzal pred Boží trón a sťažoval sa na Jóba (Job 1,6-12). Boží trón je najsvätejšie miesto. Prečo teda Boh dovolil Satanovi pred neho prísť?

Satan to mohol robiť, pretože Adam sa vzdal svojho práva a svojho miesta pred Bohom, keď sa sklonil pred Satanom v rajskej záhrade (Gn 3). A tak Satan zaujal miesto pred Bohom, ktoré patrí človeku.

Ale to nie je koniec príbehu! Dnes sa môžeme tešiť, lebo prišiel Ježiš, posledný Adam! A vyliatím svojej krvi očistil veci v nebesách (Hebr 9,22-24). Jeho krv očistila a vykúpila aj to posledné nečisté miesto, kde Satan kráčal a stál pred Bohom. Preto dnes už niet pre Satana miesto pred Bohom. Posledný Adam, človek, v ktorom sa skrýva tvoja identita, ktorý je tvojou identitou, vydobyl a získal späť miesto, ktoré človeku pred Bohom vždy patrilo! Satan ťa dnes už pred Bohom obviňovať nemôže.

Kto je teraz v Božej prítomnosti? Ježiš! Ježiš je po Božej pravici a spolu s Ním tam si i ty. (Hebr 9,24). A keďže Ježiš je za nás, „ kto odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha prihovára sa za nás?“ (Rim 8,34). Jednoduchý rozum nám odpovie, že NIE!

Takže to, čo sa udialo Jóbovi, sa nemôže diať aj tebe. Z knihy Jób sa môžeme mnohému naučiť, ale kniha Jób je napísaná o Jóbovi , ako obraz človeka bez Zachráncu, ktorý žil pred Kristom, a nie o nás! Jób túžil po prostredníkovi (Job 9,33-35). Jóbov sen a túžba je ale pre nás realita. Dnes máme Ježiša, jediného prostredníka a zástupcu, jediného veľkňaza, ktorý sa za nás prihovára dňom i nocou (1 Tim 2,5).

Pretože diabol nemôže prísť pred Boha, musí iným spôsobom naplniť svoje obsesívne nutkanie obviňovať. A tak prichádza na zem, prichádza k tebe a šepká ti svoje klamstvá o tvojej vine, o tvojej hriešnosti, o tvojej nehodnosti a oddelenosti od Boha. Jeho najmocnejšou zbraňou je klamstvo a žiadnej inej moci nemá (Kol 2,15). Jeho hlas ti bude nahovárať, že keď zlyháš, keď neurobíš to či ono, Boh sa obráti proti tebe, prestane ťa požehnávať, ba dokonca ťa bude trestať alebo ťa pošle rovno do pekla.

Priateľ môj, nenechaj diabla nahovárať ti takéto klamstvá. Zatvor si pred nimi uši. Keď ťa Boh ospravedlnil a vykúpil, nikto nemôže už nikdy vzniesť pred Bohom na teba žalobu! Satan dnes nemá voľný prístup k trónu milosti. Naopak! Voľný, ničím, dokonca ani tvojím hriechom neobmedzený prístup k trónu milosti máš ty, „aby si dosiahol milosrdenstvo a našiel milosť a pomoc v čase potreby.“ (Hebr 4,16 NIV). Pred Bohom nikdy nenájdeš odsúdenie. V Jeho prítomnosti na teba vždy a za každých okolností čaká iba prijatie, iba milosť, iba pomoc v čase potreby, čo znamená vždy!