Hľadanie Božieho kráľovstva

In: Povzbudenia

21 Feb 2014

Mt 6,31-33

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

Si Božie dieťa. Preto musíš vedieť, že Otec sa o teba s radosťou stará. Hovorí nám to samotný Ježiš: „Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ No Boh nechce, aby sme tieto veci vyhľadávali. Chce, aby sme najprv hľadali Jeho kráľovstvo. A keď tak urobíš, všetky veci, ktoré potrebuješ, ti budú pridané.

Nech je teda tvojou každodennou prioritou hľadanie Jeho kráľovstva. Prvé slovo 33 verša v gréčtine  je „proton“, čo znamená, „prvý v poradí dôležitosti, zaujímajúci prvé miesto“. Priateľu, Boh chce, aby sme hľadali najprv Jeho kráľovstvo a všetky ostatné veci sa zázračným spôsobom poukladajú na svoje miesto.

Mnoho kresťanov si myslí, že hľadanie Jeho kráľovstva znamená všetkými silami sa snažiť byť dobrý, vyhľadávať svoj kríž a svoje utrpenie, nejakým spôsobom napodobňovať Krista, snaźiť sa byť ako On. No ono je to presne naopak. Nemáme to robiť tak, ako pohania. Biblia nás práve pred tým varuje. Grécke slovo „zháňať“ – epizeteo, znamená, „celou svojou bytosťou silami túžiť a bažiť“. My máme hľadať, „zeteo“ – čo znamená "hľadať, chváliť (hlavne Boha)”. Je to jednoduchá túžba bez osobnej námahy.

A čo je tým kráľovstvom Božím, ktoré máme hľadať? Rim 14,17 nám povie, že „Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ 

Dlho som si myslel, že môj Otec ma požehná a obdaruje „všetkými vecami“, keď sa budem snažiť byť dobrým, byť spravodlivým. Keď budem hľadať a pracovať na svojej spravodlivosti. Nejak mi unikalo jedno slovíčko: „Jeho spravodlivosť“. Nikto mi nepovedal, že nemám hľadať svoju spravodlivosť ale Jeho spravodlivosť, ktorá je v Duchu Svätom.

Priateľu, ak chceš mať radosť a pokoj v Duchu Svätom, nezabúdaj a pripomínaj si „svoju spravodlivosť v Kristovi“, nie tvoju vlastnú, ale spravodlivosť, ktorú si dostal zadarmo ako dar. Nájdi si chvíľu, čítaj a počúvaj Bibliu, buď s Ježišom, chváľ Ho. Týmto hľadáš Jeho kráľovstvo /ktoré je už tu a teraz prítomné/ a Jeho spravodlivosť /ktorú už tu a teraz máš a patrí ti/ a všetky veci, ktoré potrebuješ, ti budú pridané!