Už si si dnes spravil prestávku na lásku?

In: Povzbudenia

20 Feb 2014

Jn 15,9 „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“

Určite si v práci robíš prestávku. Na kávu, na desiatu, alebo jednoducho na toaletu. Prečo si neurobiť rovnakú aj pre svoje vnútro, prečo si nerobievať prestávky na lásku?

Akú prestávku na lásku mám na mysli? Hovorím o čase, keď si uvedomíš a budeš sa živiť láskou, ktorú k tebe cíti Ježiš za každých okolností. Hocikedy cez deň, kdekoľvek si, čokoľvek robíš, dokonca i bez toho, aby si prestal robiť to, čo robíš, sa môžeš živiť Ježišovou láskou k tebe. Len mu povedz, „Ďakujem Ti, Ježiš, že ma miluješ. Nič sa nestane bez toho, aby si o tom nevedel. Ježiš, Ty si ma zachránil, keď som sám seba zachrániť nemohol. Ukázal si mi, ako veľmi ma s Otcom milujete. Ukázal si mi, že kvôli mne urobíš úplne všetko!“

V Starom zákone takéto „živenie sa“ predstavuje Áron ako Najvyšší veľkňaz a jeho synovia, keď jedli prsia obetovaných zvierat (Lv 7,31). Tie hovoria o Ježišovej láske. Dnes si ty sám kňazom pred Bohom (Rev 1,6). Tak si teda daj načas a posilňuj sa Ježišovou láskou k tebe a uvidíš, aký budeš silný, nasýtený, spokojný a plný života. Tvoj Najvyšší veľkňaz je Ježiš. A Jeho stravou dnes je milovať ťa. Aj On sa teší a je „sýtený“ Svojou láskou k tebe.

Nezabúdaj pritom ale, že prsia boli pečené na ohni (Lv 7,35), spálené ohňom, čo hovorí o Božom súde nad hriechom, ktorý Boh vykonal v Ježišovi na kríži, kde sa Ježiš stal hriechom celého sveta. A tak keď sa živíš Jeho láskou k tebe, pozeraj na Neho na kríži. Keď sa ti teda nedarí v živote tak, ako by si chcel, nedovoľ diablovi našepkať ti, „Ak ťa ma Boh rád, prečo to dovolí?“. Priateľ môj, vždy a na všetko sa pozeraj cez Božiu lásku k tebe, ktorá sa ukázala a rozpovedala o sebe, aká je, na kríži. Nepozeraj sa na Jeho lásku podľa svojich okolností, v ktorých sa nachádzaš, ale dôverou v Jeho lásku ich premieňaj.

Počas dňa, keď sa nahromadia problémy, keď padneš, keď zlyháš, keď sa budeš cítiť odsúdený a neprijatý, obráť sa ku krížu. Zastav sa a nasýť sa doplna Ježišovou láskou k tebe, ktorá nemá hraníc, nekladie žiadne podmienky.  Zober si prestávku na lásku! Sadni si k Jeho nohám, polož svoju hlavu do Jeho lona a nechaj sa Ním hladiť po tvári.

On ťa miluje!