Život v skutočnej realite

In: Od iných kazateľov

17 Feb 2014

2 Kor 4,18

„Tak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.“ (NIV)

Okolo nás sú dve reality. Jedná je tá hmatateľná, materiálna a viditeľná. Tá druhá je neviditeľná, našim zmyslom ukrytá.

Diabol robí vynikajúcu prácu v tom, že odvracia zrak kresťanov z neviditeľnej reality a udržiava ich v realite viditeľnej. Jeho najmocnejšou zbraňou od počiatku bolo klamstvo. A tak klame aj dnes. Keď zhrešíš, nahovára ti, že si stratil Božiu milosť, keď sa nahneváš na priateľa, šepká ti, že Boh sa na teba nahneval.

Skvele sa mu darí presviedčať, že svojim hriechom stratíš status milovaného syna či milovanej dcéry. Keď matka v slabej chvíli udrie svoje dieťa, keď otec nezvládne bolesť a rozkričí sa na manželku, diabol využije situáciu a presviedča: „Si neschopná matka, nedokážeš milovať! Ako chceš byť milovaná?! Si násilnícky muž! Rovnako Boh potrestá i teba“

Biblia nám ale hovorí, že viditeľná realita pominie, no nebeská realita je večná a pravdivá. „Kráčame podľa viery a nie podľa toho, čo vidíme“ (2 Kor 5,7). Priateľu, nebeskou realitou je, že si Božím synom a dcérou, že si Jeho milovanou. Toto je realita, ktorá nikdy nepominie. Pretože Ježiš zmieril celý svet so sebou, nič a nikto túto realitu nezmení! 

Vždy keď upadneš, keď sa pošmykneš, nedovoľ zlému nahovoriť ti svoje klamstvá. Nedovoľ mu ukradnúť ti úžasný pocit bezpečia a pokoja v Božom náruči. „Viera je uistením [istotou] vecí, v ktoré dúfame.” (Hebr 11,1 NASB). Preto nespúšťaj zrak z toho, čo je večné. Nespúšťaj zrak z Krista a keď padneš, povedz si : „Pane, v Kristovi som Tvojou spravodlivosťou. Vďaka Ti!“ (porov. 2 Kor 5,21) a potom v tejto realite ži!