Ralph Harris – Čierny mor kresťanov

In: Od iných kazateľov

11 Feb 2014

Epidémiu, ktorá sa vyskytuje medzi kresťanmi veľmi často, by sme mohli zhrnúť do jedného jediného priznania: “Obávam sa, ako som na tom s Bohom”. Poznáš tento strach aj Ty? Hoci nás to nezabije, myslím, že je to niečo podobné ako kresťanská verzia čierneho moru zo 14. storočia. Zastrašuje nás to, robí to z nás chudákov a zatieňuje to naše nádeje. Ale nemusí to tak byť…

Ak chceš zistiť, či si postihnutý týmto typom moru aj Ty, chvíľku popremýšľaj a spýtaj sa sám seba túto otázku: “Môžem ja, ako kresťan, zhrešiť vo veľkom hneve a prísť tak o niečo s Bohom?” Ak si odpovedal ´áno´, zrejme si nakazený aj Ty.

Keď apoštol Pavol napísal nasledujúcich pár riadkov Korinťanom poblázneným hriechom, nevymýšľal niečo len preto, aby čosi dosiahol, ale vedel, že toto bolo naozaj podstatné. “Všetko je dovolené, ale nie všetko je pre nás prospešné. Všetko je povolené, no nie všetko nás robí lepšími” (pozri 1 Kor, 10,23). Obávam sa, že dnešná cirkev sa zameriava predovšetkým na časť „ale…“ nie na časť „všetko je dovolené“. Ako si na tom Ty? Na ktorú časť sa zameriavaš? Tiež si typom človeka, ktorý sa pozerá na „ale“?

Veľmi často vnímame Prvý list Korinťanom ako list plný „ale“. Inými slovami, „Môžeš robiť všetko, ale…“ Samozrejme, môžeme tam nájsť kopu korektívnych inštrukcií pre Korinťanov, no skutočná „náprava“ nás vždy privádza k pravde. Určite viete, že toto je pre nás kresťanov neskutočne dôležité, keďže žijeme podľa a spoliehame sa na túto základnú pravdu- štartovaciu dráhu – evanjelium Ježiša Krista. Čo je vlastne tá pravda? Pravda určite nie je to, že nesmieme mať v Cirkvi rozdielne názory (1 Kor 1-4), ani že by medzi nami nemala byť nemravnosť (kapitola 5), alebo žiadne súdne spory (kapitola 6), alebo žiadna sloboda, ktorá oberá iných o výhody (kapitola 10). To je vedľajšia alebo doplňujúca pravda, alebo pravda, ktorá prichádza ku štartovacej dráhe. To ale znamená, že nie je tým, od čoho sa máme odraziť.

Korinťania vyzerali pod svetlom týchto skutočností dosť mizerne, preto ich Pavol varuje, aby nebežali bezcieľne hneď od štartu (pozri 1 Kor 9,24-27). Korintskí bežci neboli vystavení nebezpečenstvu, že Boh by im niečo vzal, ale hrozilo im, že nebudú schopní užívať si všetky výhody, ktoré dostali hneď na začiatku ich preteku.

Na začiatku každého zo svojich jedenástich listov cirkvám, Pavol hovorí o výhodách základu, od ktorého sa môžeme odraziť, od pravdy Novej Zmluvy v Ježišovi. A tu to máme: „Milosť a pokoj Vám od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.“ Inými slovami, všetko máme v Bohu. Môžeš sa uvoľniť a oddýchnuť si pokiaľ ide o Tvoj beh k Nemu, pretože Ježiš to odbehol za Teba. Už to za Teba vyhral a dosiahol svetový rekord. Dal Ti zlatú medailu, akoby si to zabehol Ty sám. Bež ako šampión, ktorým už si.

Toto nie je nejaký povinný alebo nariadený pozdrav, ktorým sa chcel Pavol jednoducho dostať k hlbšej doktríne. Toto je všetkým. Keď naprávame iných ( či už kázňou v miestnosti plnej ľudí, písaním rôznych poznámok, natáčaním videí, alebo jednoducho hovorením k samým sebe), ak nezačneme tam, kde vždy začal Pavol, podľahneme tejto „ale“ epidémií. Vo svetle, v ktorom sa pozeráme na náš beh, uveríme, že sme stratili cieľ a zišli z cesty a že v cieľovej zóne sa môžeme dostať do nebezpečenstva.

Pozrite sa, čo je odrazovým mostíkom pre Korinťanov podľa Pavla:

1 Kor 1,4: „Vždy za Vás ďakujem Bohu, pre milosť ktorú Vám dal skrze Ježiša. 5 Vďaka Nemu ste obohatení vo všetkom- vo všetkých rečiach, vo všetkom poznaní. 6 Boh tak dosvedčuje naše svedectvo o Kristovi medzi nami. 7 Preto už netrpíte nedostatkom nijakých darov, kým horlivo čakáte na príchod Ježiša Krista. 8 On Vás bude udržiavať stálych až do konca, takže v deň nášho Pána Ježiša Krista budete nevinní. 9 Boh je verný, On, ktorý Vás povolal do priateľstva s Jeho Synom, Ježišom Kristom, našim Pánom.
 

Toto je štartovacia páska pre každý deň, každý moment a pre každého bežca v Kristovi. Už máš všetko, čo Ti Boh mohol dať. Nestratil si vôbec nič. Toto je nová zmluva. Boh už nechce, aby si si všetko musel zaslúžiť, alebo na to zarobiť. Už to všetko máš. Nie si súčasťou zmluvného vyrovnania- preto sa nemusíš cítiť pod tlakom, že sa toho musíš striktne držať. Jednoducho, všetky výhody sú Tvoje. Navždy. On sa o to už postaral.

Môžeš bežať vďaka začiatku, ktorý sa už postaral o to, ako v preteku skončíš. Takto kresťania žijú, pozerajúc sa na štartovaciu čiaru. „Ralph (alebo doplň svoje meno  ), už je všetko dokončené. Pozri sa na Ježiša- upri svoj zrak na Neho – pretože On je Tvojou odmenou ešte skôr, ako sa niekam rozbehneš. Buď si istý, že počas svojej cesty natrafíš na rôzne nápravy, na rôzne „ale“, ale Ty môžeš robiť čokoľvek, Ralph- je to dovolené, je to legálne- pretože si víťaz. Bež ďalej.“

Vidíš, čo to spôsobuje? Tí, ktorí sa potkli, znova vstávajú. Tí, ktorí sú unavení, dostávajú novú silu. Tí, ktorí pochybujú, že zvládnu dobehnúť do cieľa kvôli tomu, ako bežia, si dodávajú odvahu, pretože bezpečný a excelentný koniec už nie je neistotou. „On Vás bude udržiavať stálych až do konca, takže v deň nášho Pána Ježiša Krista budete nevinní. (1 Kor 1,8).

Po uistení kresťanov z Kolosu o ich bezpečnosti, odrazovom mostíku novej zmluvy, Pavol píše:

Kol 3, 1-4: „Keďže ste teda boli vzkriesení s Kristom, zamerajte sa na to, čo je hore, tam, kde Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je pozemské. 3 Pretože ste zomreli, a Váš život je teraz v Kristovi našom Pánovi. 4 Keď sa Kristus, ktorý je Vaším životom, zjaví, potom sa zjavíte aj Vy s Ním v sláve.

A toto je tá sláva.

(Preložené z originálu podľa Ralpha Harrisa z videa: "The Black Plague of 'But Nots,'" http://youtu.be/Ee9BWScuB3A , preklad: Sidónia Pálenkášová )