Nadprirodzene zaranžované náhody

In: Povzbudenia

6 Feb 2014

Kaz 3,11

„Všetko urobil krásne na svoj čas …“

Nič v tvojom živote sa nedeje náhodou. Dokonca aj „náhodné“ stretnutie s niekym je časťou Jeho plánu k rozbehnutiu požehnania v tvojom živote.

Takým bolo aj nadprirodzene naplánované stretnutie Sunamskej ženy a proroka Elizea. Priviedlo proroka k vysloveniu požehnania jej budúceho dieťaťa, aj keď bola neplodná a jej manžel starý. (2 Kr 4, 8-17) O niekoľko rokov neskôr to bolo toto priateľstvo s Božím mužom, ktoré ju prenieslo cez životnú krízu, keď jej syn vážne ochorel a zomrel. Elizeus vzkriesil jej syna k životu. (2 Kr 4,18-37)

Boh je na čele orchestra, ktorý hrá symfóniu udalostí tvojho života a vtedy ťa nedokáže ovplyvniť ani nedostatok, ani nebezpečenstvo, ani dostatok a bezstarostný život. Keď krajinu napadol hlad, rodina Sunamskej ženy netrpela, pretože skrze Elizea im Boh povedal, aby z krajiny odišli. Šli do krajiny Filištíncov, kde prebývali počas siedmych rokov hladomoru (2 Kr 8, 1-2).

Boh ťa dá na správne miesto v správnom čase. Bude ovplyvňovať aj tvoje každodenné rozhodnutia. Keď hladomor skončil Sunamská žena sa vrátila do Sunemu. Rozhodla sa prosiť kráľa Izraela o pomoc pre svoju domácnosť, keďže im počas ich neprítomnosti nelegálne zobrali doma aj pole. Toto rozhodnutie ju prinieslo pred kráľa práve v deň, keď bol u neho na audiencii Elizeov sluha Giezi.

Kráľ chcel počuť o Elizeových zázrakoch. To dalo Sunamskej žene možnosť povedať kráľovi, ako Elizeus vzkriesil z mŕtvych jej syna. Rozrušený kráľ prikázal vrátiť jej dom a zem, spolu s výnosmi z poľa odo dňa, keď odišla z krajiny (2 Kr 8,2-6). Pán tejto žene nádherne pripravil a zorganizoval krásne „náhody“ v živote.

Priateľ môj, rovnako aj tebe Boh aranžujte v živote krásne „náhody“. Rovnako aj ty, keď Mu dávaš priestor v každodennom živote a dôveruješ Jeho láske k tebe, uvidíš, ako ťa vedie na neznáme miesta požehnania, na správne miesta v správnom čase.