Bojuj z víťazstva, nie o víťazstvo

In: Povzbudenia

4 Feb 2014

Ef 6,11

"Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla."

Dnes Boh nepotrebuje, aby si porazil diabla. Ježiš to už urobil a víťazstvo ti dal (Kol 2,15; Rim 8,37). Tvoja úloha je zdôrazniť a ukázať toto víťazstvo jednoduchým uvedomením si miesta, na ktorom stojíš – víťazstva. Inými slovami, bojuješ z víťazstva tak, že stojíš v Kristovom víťazstve. Nebojuješ oň.

V stati o duchovnom boji  v Efezanoch 6, 10-18, sa slovo “zápas“ vyskytuje iba raz vo verši 12, kde sa hovorí, aký zápas, nás čaká. Ostatné verše, ktorého vysvetľujú, ako ten zápas máme bojovať, používajú iné slová, ktorých základom je zotrvávanie, státie:  „stáť proti úkladom diabla“, „obstáť v deň zla“,“stojte teda“ atp.. A predsa sa mnoho kresťanov sústredí na zápas a na boj ako na spôsob získania ich víťazstva.

Priateľ môj, ty už stojíš na mieste víťazstva všade, kde vkročíš. Všade, kde ideš, ide Kristovo víťazstvo spolu s tebou. Už dávno máš v Kristovi všetko (1 Kor 3,21.23). Už si požehnaný všetkých duchovným požehnaním v Kristovi (Ef 1,3). Diabol to vie. Preto je jeho taktikou ťa klamať, aby si si myslel, že ti víťazstvo nepatrí a musíš oň bojovať.

A tak keď na teba znovu zaútočí a povie „Pozri sa na svoju prácu! Žiadnu nemáš! Kto zaplatí účty?“, zotrvávaj vo víťazstve. Vyhlás, „Nesnažím sa byť bohatým, ja som bohatý, pretože som v Kristovi.“ Nezáleží na tom, koľko máš na účte. Si bohatý, pretože si v Kristovi. A keď príde potreba, ver, že príde aj pomoc, pretože ty už bohatý si.

To isté sa týka aj uzdravenia. Diabol sa bude snažiť útočiť na teba chorobou. Chce ťa prinútiť, aby si veril, že to je Boh, ktorý ťa skúša a zosiela na teba chorobu a chce, aby si začal „veriť“, že ťa možno uzdraví. Toto je čas vyznať a byť si vedomý Kristovho dokonaného diela na kríži: „Nesnažím sa byť uzdravený! Ja stojím vo víťazstve Kristovho diela, ktoré mi Ježiš už daroval!“

Nedá sa opísať, aký je obrovský rozdiel bojovať z víťazstva a nie o víťazstvo!