Rovnaká milosť, akú mal Ježiš, je i tvoja

In: Povzbudenia

31 Jan 2014

Rim 4,16

„Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, čo sú Abrahámovej viery – on je otcom nás všetkých.“

Božia milosť je nezaslúžená, nezarobená a bez vlastných skutkov získaná priazeň. A pretože je nezaslúžená, každý, úplne každý je dosť dobrý na to, aby mu patrila. A každému aj patrí, na každého sa vyliala.

Ako kľúč otvára dvere do príbytku, tak viera umožňuje kráčať v Božej nezaslúženej priazni. Viera nemá ale nič spoločné s tým, čo dokážeš alebo nedokážeš urobiť. Viera je jednoduchá dôvera v to, čo pre teba urobil a robí Boh. Bodka. Žiadne doplnky, žiadne prídavky a už vôbec nie žiadne „ale“ s podmienkami. Viera je pokojný sotrvávanie, detské dôverovanie v to, čo Boh urobil.

Keď dôveruješ, že Božia priazeň spočíva na tebe kvôli Kristovmu dokončenému dielu, Boh sľubuje starostlivosť, uzdravenie. Tie nepatria iba Židom, ale rovnako aj tebe, pretože veríme „Abrahámovou vierou“, to znamená, vierou rovnakou, akú mal Abrahám.

Rút bola pohanská vdova, ktorá dôverovala Božej milosti. Verila a hovorila, že Božia milosť ju povedie na správne pole zbierať a nájsť ostatky po zbere. Bola závislá na Božej nezaslúženej milosti a tak ju Boh nielenže priviedol na pole bohatého Boáza, ale i do Ježišovho rodokmeňa (Mt 1,5)!

Dôvera Rút v Božiu priazeň jej otvorila dvere do úplne nového sveta. Prešla z chudoby k bohatstvu, z vdovstva k manželstvu, od bezdetnej k úplnej rodine. Rovnako sa z nej stala vážená členka komunity (Rut 4,13-15).

Keď Rút, pohanka pod platnosťou Starej zmluvy, mohla užívať Božiu milosť, o čo viac my, ktorí sme videli a poznáme Novú zmluvu milosti, budeme prežívať nezaslúžený dar, ktorý Boh rozdáva akoby na počkanie? Ba viac! Boh nás dnes vidí vo svojom Milovanom a tak nás požehnáva rovnakou milosťou ako požehnával Ježiša, keď bol na zemi! (Ef 1,3-6)

Priateľ môj, keď dôveruješ, že je na tebe rovnaká milosť, aká bola na Ježišovi, otvorí sa ti úplne nový svet. Svet, ktorý tu naokolo je a ty ho konečne cez optiku viery a dôvery uvidíš taký, ako je. Je to svet, v ktorom sú všetky Božie prísľuby „Áno a Amen“ v Kristovi (2 Kor 1,20)