Synom a dcérou si neustále

In: Povzbudenia

29 Jan 2014

Lk 15,22-23

Ale otec povedal svojim sluhom: "Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme.“

Čo by si povedal, keby tvoj syn, ktorému si dal veľké dedičstvo sa jedného dňa vrátil domov ako žobrák, ktorý premrhal všetky peniaze hýrením?

V podobenstve o márnotratnom synovi otec nepovedal ani slovo o strate či premrhanom živote, i keď jeho syn naozaj všetko stratil a premrhal. Otec videl v synovom návrate domov príležitosť mu ukázať, ako veľmi ho miluje.

Rovnako ako otec v podobenstve aj tvoj nebeský Otec ťa túži objať a ukázať ti, ako veľmi ťa miluje. S radosťou ti všetko, čo si stratil, vráti.

Možno si niečo v tomto období stratil, alebo si frustrovaný nad niečim, čo sa nepodarilo či nad svojím zlým rozhodnutím. Priateľu, Boh nevidí stratu, či omyl ako konečný stav vecí. Keď prídeš k Nemu, je to pre Neho možnosť navrátiť ti všetko, čo bolo stratené či premrhané. Všimol si si, že otec objal svojho syna skôr, ako mu dal akúkoľvek šancu prednieť svoju reč ľútosti? Priateľ môj, nie je to naše pokánie, ktoré si udobruje že vraj nahnevaného Boha. Naopak! Je to Božia dobrota, ktorá privádza ľudí k pokániu (zmene zmýšľania).

I keď sa ty sám ako márnotratný syn cítiš od nebeského Otca ďaleko alebo si z neho sklamaný, nezúfaj. Pravdou je, že v momente, keď si uvedomíš, ako dobre je v Otcových komnatách, keď znovu prídeš na to, že keď si odchádzal, tak si iba znovu uveril klamstvu, prídeš k Otcovi, On ťa okamžite usadí k sebe, oblečie ťa do krásnej róby, dá ti prsteň autority a nebudeš v jeho dome chodiť bosí ako sluha, ale si znovu obuješ sandále syna. Ba ešte skôr ako to urobíš, Otec ťa bude čakať a vyhliadať na nádvorí. Otec ťa uistí, že si nikdy nestratil svoje synovstvo. Oslavuje tvoj návrat, pretože jeho milovaný syn sa vrátil domov, no nikdy neprestal byť jeho synom.