Zákon šíri strach. Milosť priťahuje.

In: Povzbudenia

16 Jan 2014

Ex 34,10 

„Keď Áron a Izraeliti videli, že Mojžišovi žiari tvár, báli sa k nemu priblížiť.“

Mojžiš sa po rozhovore s Bohom vracal k svojmu ľudu. Schádzal z vrchu Sinaj a v rukách držal dve kamenné tabule, na ktoré Boh vlastnou rukou napísal desatoro prikázaní. Ako zareagoval hriešny národ, keď ho uvideli prichádzať? Báli sa k nemu priblížiť.

Keď Ježiš schádzal dole z hory premenenia, hriešnici k nemu naopak prichádzali (Lk 9,37). Ježiš neodolateľne priťahoval slabých, hriešnych ľudí a zároveň ten istý Ježiš odpudzoval a rozčuľoval tých, ktorí sa zo všetkých síl snažili dodržiavať, čo im bolo v zákone zverené.

Zákon odsudzuje, frustruje, odpudzuje, šíri strach a rozmnožuje hriech. Milosť prijíma, obohacuje, priťahuje, šíri pokoj a rozmnožuje vieru.

Rovnako aj dnes, keď človek, ktorý nevládze, ktorý pozná svoju slabosť, počúva o zákone, začne sa báť. Desatoro prináša strach a úprimný človek uteká preč. Problémom Izraelitov bolo, že i keď sa spočiatku správne báli, nakoniec vyhrala ich pýcha a tvárou v tvár absolútne dokonalému a svätému zákonu pyšne povedali Bohu: „Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán.“ (Ex 19,8). Keby v tom momente, klesli na kolená a povedali, „Pane, toto je nad naše sily!“, verím, že Boh by ich naďalej viedol svojou milosťou a dobrotou.

A rovnako aj dnes, keď ten istý človek stretne milosť bez podmienok, ktorou je Ježiš, je ňou neodolateľne priťahovaný. No keď tú istú Pravdu a Milosť stretne človek, ktorý si myslí, že „urobí všetko, čo hovorí Pán“, tak sa milosti bojí, brojí proti nej. Človeku žijúcemu pod zákonom sa milosť zdá odpudzujúca a príliš jednoduchá, zvádzajúca na hriech.

Dnes rovnako každá teológia, každé učenie a náboženstvo, ktoré ohlasuje zákonníctvo a desatoro ako podmienku udžania spi spásy, Božej priazne, prináša do tvojho života strach a ľudia od Boha utekajú preč v strachu a frustrácii. No sila bezpodmienečného odpustenia je tak mocná, že ľudia sú neodolateľne priťahovaní k Ježišovi. Keď necháš vo svojom živote moc zákonu a dobrovoľne sa rozhodneš dodržiavať službu vyrytú Božím prstom do kameňa, desatoro, vydávaš sa „službe smrti“ (2 Kor 3,7). Prinesie do tvojho života strach, odsúdenie, obavy a rozmnoží hriech (Rim 5,20).

No ty už dnes nepatríš pod tento učiteľský úrad zákona, ktorého funkciou bolo priviesť ťa na koniec svojich síl a tak k Ježišovi. Dnes tvojím učiteľom nie je desatoro, ale viera (Gal 3,25). Dnes kráčaš životom bez strachu z odsúdenia, v slobode a dôvere Bohu, nie sebe. Taká je neodolateľná moc odpustenia v Ježišovi, ktorá namiesto toho, aby ľudí odháňala, tak ich k Bohu priťahuje.