Podpora človeku. Každého.

In: Povzbudenia

14 Jan 2014

Milí priatelia!

Dnes si v emaily nenachádzate každodenné povzbudenie. Dnes to bude výnimočne moje osobné vyjadrenie spolupatričnosti a podpory človeku. Ale je vlastne celkom možné, že to povzbudením bude.

Dnes som prvýkrát vo svojom živote podpísal petíciu. Petíciu na podporu Róberta Bezáka. Urobil som tak nie preto, aby som ho podporil ako arcibiskupa, alebo že by som si myslel, že táto petícia zmení niečo zásadné na príčinách prenasledovania tohto človeka. Nie. Kauza Róberta Bezáka nikdy nebola o nejakých zásadných otázkach týkajúcich sa viery, teológie, vzťahu človeka k Bohu. Nebola o ničom prevratnom v Rímskokatolíckej cirkvi. Bola to vždy „iba“ kauza ľudská.

Táto podpora je podporou všetkým ľuďom prenasledovaným za svoju inakosť, iný názor či inú vieru. V tomto prípade je ale aj podporou všetkých ľudí Rímskokatolíckej cirkvi, ktorej som oficiálne stále súčasťou aj ja. Každý a jeden z vás, nielen prenasledovaní ale aj prenasledujúci, aj nezúčastnení, aj biskupi, aj kňazi aj pápež aj laici, my všetci spoločne sme nádherné, sväté jedinečné bytosti, ktoré sa snažíme nachádzať svoje vlastné vyjadrenie a priestor v živote. Je to podpora každého a jedného človeka a odpor proti prenasledovaniu každého a jedného náboženského systému.

Môj podpis a tento email je vyjadrením spolupatričnosti a povzbudenia človeku, s ktorým náboženstvo hrá krutú a bolestivú hru. Je to vyjadrenie hlbokého smútku a sympatie s osudom človeka, ktorý prechádza ľudskou drámou s rozmermi ťažko pochopiteľnými každému, ktorý niečo podobné nezakúsil na svojej koži. Náboženstvo urobí vždy všetko preto, aby si udržalo vlastnú tvár, udržalo sa pri živote. Nezastaví sa pred útokom na ľudskú dôstojnosť, ľudskú identitu a hodnotu, pretože najjednoduchším spôsobom, ako spochybniť ideu, je spochybniť a diskreditovať jej autora.

Tieto príbehy prenasledovania a ľudských drám sa odohrávajú v oveľa širšom meradle. Nie je to len kauza Róbert Bezák či Miroslav Kocúr. Sú to príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa odvážili prejaviť svoju v niečom odlišnú vieru, názor či azda len to, že boli sami sebou. Sú to príbehy ľudí, ktorí odišli z cirkvi, ktorí opustili alebo zmenili svoje náboženské presvedčenie, príbehy žien a mužov, ktorých nepustia na prijímanie, nepustia do spoločenstiev, vyradili ich zo svojich kruhov, vyhýbajú sa im na uliciach, pretože údajne nespĺňajú podmienky, nie sú dosť dobrí, sú iní, sú bludári, neposlušní, heretici, hriešnici, cudzoložníci, homosexuáli, samovrahovia, drogovo závislí … ak ste to vy, vy najlepšie budete vedieť, akú nálepku ste si vyslúžili od náboženstva.

Priatelia, Róbert Bezák, Miroslav Kocúr a mnohí mne neznámi – nie ste sami. A ľudia, ktorí vám to chcú povedať tak robia aj na tomto mieste, touto petíciou – http://www.wir-sind-kirche.at/content/index.php?option=com_signup4&Itemid=66&task=frm