Neboj sa o svojich najbližších

In: Povzbudenia

13 Jan 2014

Ex 12,3

„Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu.“

Každý z nás patrí do nejakej rodiny. A mnohí z nás patria do rodín, ktorej nie všetci členovia veria v Ježiša. Máš aj ty manželku, otca, mamu, brata či sestru bez viery v Ježiša? Je v tvojej rodine hľadajúci či dokonca podľa niektorých "stratený"? V mojej áno.

Niekedy som sa o nich bál. Bez viery sa predsa do neba nedostane nik. Bez Ježiša zomiera každá nádej. A to je pravda. Dnes ale svoju vieru prežívam inak. Dnes viem, že všemohúci Boh si nachádza akúkoľvek zámienku, aby požehnal svoje stvorenie. A dnes viem, že ani smrť pre neho nie je posledná príležitosť pritiahnuť k sebe človeka.

V deň Paschy Elohim [všemohúci Boh] prikázal Izraelitom, aby zobrali jedného baránka pre celú rodinu, pre celú domácnosť. Tohto baránka zabijú, jeho krvou pomažú veraje dverí a keď bude okolo domu prechádzať anjel smrti, prejde okolo a nezahubí tých, ktorí sú ukrytí v baránkovej krvi. Celú domácnosť, vrátane sluhov či zvierat bude ušetrená. 

Priateľ môj, neboj sa. Ak i celá tvoja rodina je proti tvojej viere, ak ťa za ňu hania, nesúhlasia s ňou, neboj sa o nich. Vtedy mali iba zvieraciu krv, ktorá ochránila celú domácnosť pred Božím trestom. Dnes máme Ježiša, Nebeského baránka. Dnes tvoja viera otvára obrovský kanál Božej milosti dielo Krista je oveľa väčšie ako obeta izraelského baránka. Dnes sú nebeské sily a vojská v plnej pohotovosti poslúžiť tvojej rodine, otcovi, bratovi, sestre a ty sa s nimi uvidíš v nebi. Pretože „každý zaobstará baránka pre svoju rodinu“. Pre celú domácnosť.

Priateľ môj, tvoja viera prináša do tvojej rodiny to najväčšie dobro. Je pravda, že bez viery v Krista nedokážeme naplno vnímať a prežívať darované nebo a spásu. No skrze tvoju vieru sa vylieva Baránkova krv na celú tvoju domácnosť a ty možno ani nikdy nebudeš vedieť, v ktorom  momente, tvoj otec či brat prijal Krista. Môžeš ale s dôverou hraničiacou s istotou vedieť, že Kristovo dielo a Božia láska je oveľa mocnejšia ako akýkoľvek hriech, ba dokonca je mocnejšia ako na tzv. "neviera". 

Tvoja viera dáva oprávnenie a moc všetkým nebeským anjelom k tomu, aby raz, a nikto nevie kedy, tvoj otec, brat, nech už žil akýkoľvek život, vo svojom srdci zašepkal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ a obratom nato začul Ježišovu odpoveď: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,42.43)