Poď na miesto bez odsúdenia

In: Povzbudenia

20 Dec 2013

Rim 8,1

„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“

Keď má človek hemoragickú horúčku, pri ktorej z každej i tej sebemenšej rany tečie veľa krvi, ktorá sa nedá zastaviť, bolo by neúčinné a úplne zbytočné liečiť túto chorobu náplasťami. Rovnako tak aj keď sú tvojimi „ranami“ strach, choroby, depresie, neistota, hriech, potrebuješ vedieť, čo je pravým dôvodom tohto „krvácania“.

Psychológovia ti dnes povedia, že za týmito problémami poväčšine väzí stres. Možno sa odvážia ísť aj hlbšie k príčine a povedia, že je to strach – strach z budúcnosti, zo straty, zo smrti atď. No je niečo ešte hlbšie ako strach? Je niečo príčinou strachu?

Áno. Je to život v odsúdení. Život ako v nikdy nekončiacom súdnom procese, ktorý sa obnovuje každý deň a každý večer končí s rozsudkom „vinný“. S odsúdením potom prichádza strach. A strach zapaľuje všetky ostatné symptómy ľudskej „hemoragickej horúčky.“

To sa stalo aj Adamovi. Keď zhrešil, Boh mu povedal, „V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb.“ (Gn 3,19). V „pote“ znamená „v strese“. Najskôr ale prežíval strach: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl.“

Odsúdenie je prvotnou príčinou všetkých symptómov prekliatia. I keď ho nevieme pomenovať a hneď nájsť, leží za všetkými našimi problémami, ako aj za prehratými bitkami s hriechom. Preto potrebujeme vedieť, že na kríži sme všetky naše hriechy rovnako ako aj Adamov hriech položili na Ježiša. Ježiš potom vo chvíli najväčšieho utrpenia zažil samotu, odlúčenie od Svojho Otca a odsúdenie, keď povedal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.“ (Mk 15,4). Keď sa dovŕšilo Jeho dielo a Otec vykonal trest nad hriechom, Ježiš povedal, „Je skončené, je dokonané.“ Nič viac netreba urobiť, nič viac netreba dodať, pridať ani vylepšiť na tom, čo som pre človeka a s človekom urobil. 

Všetky tvoje hriechy, úplne všetky, minulé, prítomné a aj budúce boli odsúdené a potrestané v Kristovom tele raz a navždy. Boh sa vysporiadal s príčinou tvojich problémov a na kríži ti premenil akt najväčšej ľudskej zloby na záchranu človeka. To znamená, že ak sa nerozhodneš dobrovoľne odsúdenie prijímať, ak sa nerozhodneš počúvať a veriť knihám, učeniu, prednáškam, kázňam, ktoré v tebe vzbudzujú výčitky, strach z Boha a pekla, odsudzujú ťa za tvoje zlyhanie, diabol už iné právo prinášať kliatbu do tvojho života nemá. Nemá právo ani moc vstúpiť do tvojho života, ak sa sám dobrovoľne nerozhodneš klamstvu odsúdenia veriť. 

Preto je tak dôležité vedieť a zotrvávať v istote ne-odsúdenia, v istote odpustenia za každých okolností. Poď teda na to miesto, kde už niet odsúdenia a žiadna rana už viac na tvojom tele krvácať nebude!