Pokoj sa znásobuje poznaním Jeho diela

In: Povzbudenia

19 Dec 2013

2 Pt 3,18

„Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista …“

V Starej zmluve prinášali Bohu tri druhy zápalnej obety. Bohatí ľudia prinášali mladých býkov (Lv 1,3), menej bohatí prinášali ovce (Lv 1,10) a chudobní hrdličky (Lv 1,14). I keď rôznej veľkosti, tieto zápalné obety sa vznášali k Bohu ako ľúbezná vôňa a On ich prijímal (Lv 1,9.13.17).

Tieto obety sú obrazom a hovoria o Ježišovom dokonanom diele na kríži, o Jeho jedinej a poslednej obete. A čo sa dnes páči Bohu, v čom má zaľúbenie? Priniesť bohatú obetu dnes znamená mať veľké poznanie Ježiša a Jeho dokonalého diela. Priniesť menej bohatú obetu znamená mať menšie zjavenie o Ježišovi a Jeho dokonanom diele na kríži. Nech už ale máš akékoľvek poznanie Ježiša a Jeho dokonaného diela, Boh ho prijíma, pretože mierou prijatia, sladkou vôňou je Ježiš a Jeho obeta na kríži

Avšak Boh chce, aby si rástol v poznaní Jeho diela, pretože na ňom závisí kvalita tvojho života. Pred prvou Paschou dostali všetky deti Izraela rovnaké Slovo od Boha „Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder.” (Ex 12,13). No verím, že niektoré domácnosti strávili noc v obavách a strachu pre Pánovým trestom a iné i napriek hluku a náreku zvonku jednoducho odpočívali v Jeho Slove a prisľúbení, radovali sa z Jeho ochrany a tešili sa z Jeho oslobodenia a lásky.

Tak aj dnes, priateľ môj, môžeme život prežiť rôzne. Môžeme sa báť Jeho trestu. Môžeme sa triasť, nespať, trápiť sa, či sme zachránení, či Ježiš dokonal dielo našej spásy a záchrany, alebo či by sme nemali ešte niečo urobiť aj my. Budeme unavení, frustrovaní, nespokojní. Alebo môžeme dôverovať Jeho slovu a Jeho prisľúbeniam. Môžeme v nich odpočívať, pevne v nich stáť a tak život stráviť v radosti zo svojej záchrany, neotrasiteľnej  a istej nádeji na nebo, môžeme vidieť a tešiť sa z Jeho darov, starostlivosti o nás a lásky k nám. Čím väčšie zjavenie Jeho dokonaného diela budeme mať, tým viac budeme prežívať pokoj. 

Veľkosť nášho poznania Jeho diela nijak neovplyvní konečný a pravdivý fakt našej záchrany. No ovplyvní a radikálne to zmení náš život tu na zemi. Boh preto chce, aby sme mali to najväčšie možné poznanie Krista ako nášho osloboditeľa a zdroja našej spásy aj svätosti.

V 2 Petrovom liste 1,2 Peter hovorí, „Nech sa vo vás rozmnoží pokoj a milosť …“ Boh chce, aby si zažíval viac a viac Jeho milosti a pokoja. Ako? Tento verš pokračuje, „skrze poznanie Boha a Ježiša nášho Pána“. Čím viac poznania Ježiša budeš mať, tým viac pokoja a odpočinku budeš zažívať!