Advokát vyhral tvoj prípad

In: Povzbudenia

17 Dec 2013

1 Jn 2,1

„Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, máme u Otca advokáta: Ježiša Krista, spravodlivého.“ (KJV)

Celé Písmo je popretkávané právnickými termínmi. Boh sa snaží rozprávať naším jazykom, snaží sa nám na obraze súdu vysvetliť svoju nemennú lásku od vekov. Dnes tu máme jeden z nich. Poďme sa pozrieť na časť „filmového trillera“, ktorý nám Písmo predkladá a pomáha nám chápať.

Súdnej stolici predsedá Boh Otec, po Jeho pravici sedí Ježiš Kristus. Nielen ako najvyšší kňaz, ale aj ako náš Advokát.

Do siene prichádza žalobca, diabol a hovorí: „Na lavici sediaci obžalovaný urobil toto a toto zle. Mal urobiť aj toto dobre, ale neurobil to.“ Ježiša sa obráti a povie: „Otec, diabol má pravdu, ale zaplatil som za to Svojou krvou.“

Potom diabol pokračuje: „ Takisto sa dosť nemodlí ani si nečíta Bibliu. A včera večer klamal.“

Ježiša opäť povie: „Otec, diabol to má zaznamenané dobre. No Moja krv za všetko to zaplatila.“

Boh Otec zatvorí spis a jasným hlasom vynesie verdikt: „Nevinný. Prípad je uzatvorený! Ďalší!“

Všetci potrebujeme vedieť, že Boh je spravodlivý, keď nás vyhlasuje za spravodlivých. Nie je to akt Jeho ľubovôle, náhly rozmar. Za tvoju nevinu bolo draho zaplatené, bolo za ňu zaplatené Ježišovým utrpením a krvou (2 Kor 5,21). Boh je verný svojim zákonom a samému sebe. Nestratil tvár a nemôže ho nikto obviniť z nespravodlivosti.

Keď Ježiš vstal z mŕtvych, vstal pre naše ospravedlnenie (Rim 4,25). Stal sa našim advokátom, obhajcom na najvyššom súde, ktorý súdi každý a jeden hriech. No narozdiel od mnohých advokátov a právnikov z tohto sveta, neberie od nás žiadnu zálohu. Má na prípade osobný záujem, pretože sám zaplatil výkupné, cenu za našu slobodu. Stal sa našim hriechom, niesol našu vinu na kríž a tam s ňou raz a navždy skoncoval.

Priateľu môj, nezabúdaj na to, keď zhrešíš. Nezabúdaj na to priamo v momente, keď hrešíš. Toto je cena tvojej spravodlivosti a napriek tvojim slabostiam ti patrí požehnanie, radosť, odpustenie, zdravie, pokoj! Zotrvávaj v tomto vedomí a ono prinesie v tvojom živote ovocie v podobe porazeného hriechu. Najrpv a vždy musíme poznať Otcovu bezpodmienečnú lásku, aby sme mohli bojovať s klamstvom hriechu v našich životoch. Nie je a nikdy to nebude Jeho hnev, Jeho príkazy či požiadavky, ktoré ti ukazujú Otca. Naopak. Tie diabol zneužil na to, aby ťa viac a viac odsudzoval a odďaloval od Božej lásky. 

Odpočívaj teda v istote darovanej spravodlivosti, v istote Otcovej náruče a prijatia. Nič a nikdy ťa od Trojice neoddelí. Tak sa naplno zjaví život, ktorý v tebe žije Ježiš.