Už to máš a už si

In: Povzbudenia

16 Dec 2013

Mk 11,24

„Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“

Biblia nám hovorí, že máme to, o čo v modlitbe prosíme. Ako? Tak, že uveríme, že sme to už dostali. Minulý čas. Nie budúci. Na inom mieste Písmo hovorí, že v Kristovi nás Boh požehnal všetkým duchovným požehnaním (Ef 1,3). Minulý čas. Nie budúci.

A moment „v Kristovi“ sa udial vo chvíli, keď Ježiš vstúpil do ľudkej histórie a vtelením sa spojil s celým ľudstvom. Možno si mylne myslíš, že „v Kristovi“ budeš, až keď zomrieš. Alebo až vtedy, keď budeš bez hriechu, dokonalý ako On. No vedz, že v Kristovi si už teraz a On je v Tebe a nemá v pláne zmeniť miesto svojho pobytu! Tak ako všetci boli v Adamovi bez rozdielu, tak teraz si ty v Ježišovi. Ježiš je väčší ako akýkoľvek Adam.

Nemodli sa preto, aby si niečo od Boha dostal. Ty to už dávno máš. Modlime sa preto, aby sme v budúcnosti, keď sa tak stane, vedeli, že to máme od Neho a nie ako výsledok nášho snaženia. Teraz pokojne odpočívaj a ďakuj Mu za všetko, čím ťa obdaroval vo svojom dokonanom diele na kríži a v zmŕtvychvstaní.

V Biblii je veľmi zaujímavé, vlastne omnoho viac, ako len zaujímavé, dávať pozor na čas. Minulý, prítomný, budúci. Buď pozorný, keď ju čítaš. Keď sa v nej hovorí, že „Boh požehnal“, tak to znamená, že „požehnal“ a nie „požehná“.

Biblia nám hovorí, že Kristus je v nás (Kol 1,27). To znamená teraz, v tomto momente, v tejto chvíli, keď čítaš toto povzbudenie, teraz, keď ho píšem. Preto sa môžeš pokojne a s odvahou modliť, lebo to On sám ti hovorí, za čo sa máš modliť. A nemodlíš sa preto, aby si to dostal, ale ďakuješ, lebo to už máš!