V dokonalom odpustení je víťazstvo nad hriechom

In: Povzbudenia

25 Feb 2013

Sk 10,44

„Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo.“

Duch Svätý miluje, keď sa hovorí a káže o dokončenom Ježišovom diele. Ježiš ho nazýva Tešiteľom (Jn 16,7), pretože nás neustále potešuje a pripomína nám, že v Ježišovi sme spravodliví (Jn 16,8).

Kornélius, rímsky vojak a jeho rodina boli prví pohania, nežidia, ktorým bolo ohlásené evanjelium. Peter im hovoril o Ježišovi: „Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“ (Sk 10,43). Proroci a Starý zákon nie je o dodržiavaní predpisov a o súbore požiadaviek pre cestu do neba. Je to svedectvo o Ježišovi, že každému, kto v Neho verí, sa odpustia všetky hriechy. Každému! Máš pocit, že medzi „každého“ patríš aj ty? Lebo ja áno!

A práve v momente, presne vo chvíli, keď Peter hovoril tieto slová, keď uisťoval Kornélia o tom, že odpustenie hriechov patrí každému, kto verí v Ježiša, zostúpil Duch Svätý. Grécke slovo „epipiptó“ znamená niekoho objať, zmocniť sa ho, padnúť na niekoho. Rovnaké slovo používa Ježiš v podobenstve o márnotratnom synovi: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu [epepesen] okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15,20)

Priateľ môj, vždy keď si čítaš, počúvaš a uisťuješ sa, že ti boli odpustené všetky hriechy, že Boh sa na teba nehnevá a nemá v pláne ťa už trestať, cítiš ako ťa Duch Svätý objíma? V tejto chvíli sa ti hádže okolo krku rovnako, ako sa Otec hodil okolo krku svojmu synovi. Pretože Duch Svätý sa nepredstaviteľne teší vždy, keď sa hovorí o Ježišovi a Jeho dokončenom diele, a objíma, pevne drží každého, kto túto správu o nezaslúženej Božej láskavosti počuje.

Chceš sa aj ty nechať neustále objímať Duchom Svätým? Neprestávaj si pripomínať svoju spravodlivosť v Kristovi a odpustenie hriechov, ktoré ti bolo darované, nie ktoré si získal svojím dobrým správaním. A rob tak obzvlášť vtedy, keď padneš. Priamo v momente keď prichádza pokušenie, i v momentoch, keď pokušenie víťazí, neprestávaj si hovoriť: „Ježiš môj, viem, že aj tento môj hriech si mi odpustil. Viem a dôverujem, že v Tvojom mene som dosiahol odpustenie hriechov.“

A vtedy príde Duch Svätý, bude ťa objímať a nakoniec ti daruje úplné víťazstvo nad hriechom!