Ochraňuj svoje myšlienky

In: Povzbudenia

13 Dec 2013

Ef 6,17

„A zoberte si aj prilbu spásy …“

Každý človek prežíva vnútorné boje. Niekto ich zvláda lepšie, niekto horšie. Mnohí z nás ale ustavične zvádzajú boje s depresiou, pochybnosťami, obavami, neistotou. Bojíme sa o naše deti, nevidíme zmysel v tom, čo robíme, pochybujeme o sebe, premýšľame o svojich nedostatkoch a nedokonalostiach. Stačí niekoľko takýchto momentov a pochybnosti preniknú dokonca i do najdôležitejších oblastí: má ma Boh rád? Mám ja rád Boha? Slúžim mu dostatočne? Som dobrým stromom alebo stromom, ktorý vyrežú a spália?

Takýmito pochybnosťami na nás útočí diabol. Využíva okolnosti, v ktorých sa nachádzame, aby ich obrátil proti nám a my začíname pochybovať o všetkom, dokonca aj o svojej vlastnej spáse. To sa stane vždy, keď začneme namiesto na Krista a Jeho dokonalosť pozerať na seba, hrabať sa vo vlastných hriechoch a myslieť si, že naša vlastná dokonalosť je cenovka, za ktorú si kupujeme vstupenku do neba.

Boh nám ale hovorí, aby sme si na hlavu dali „prilbu spásy.“ Grécke slovo „sōtḗrion“ je prídavné odvodené od slova „sótéria“, ktoré prekladáme ako „spása“. Slovo spása nám ale mnohokrát nič nehovorí. Sótéria znamená blaho, zdravie, prosperitu, oslobodenie, bezpečie, ochranu. 

Priateľ môj, keď na teba diabol znovu zaútočí, daj si na hlavu prilbu spásy, prilbu ochrany, slobody, bezpečia. Vlastne si ju nikdy nedávaj dole. Tak budeš pred akýmikoľvek jeho útokmi v bezpečí. Boh chce, aby si si chránil jasnosť svojich myšlienok, ich pokoj a čistotu. Čo to ale znamená dať si na hlavu „prilbu spásy“? Znamená to vedieť a nepochybovať, že si v bezpečí. Že si spasený. Že si ochránený a slobodný v Ježišovi. Že si prijatý a akceptovaný. Že Boh sa na teba nehnevá a nikdy hnevať nebude. To je tvoja prilba spásy. Je to vedomé zotrvávanie a uvedomovanie si svojho večného bezpečia a ochrany v Ježišovi, nech sa deje čokoľvek, nech sú okolnosti akokoľvek zlé, nech si podľahol i tomu najhroznejšiemu hriechu, keď si si predtým túto prilbu dal dole.

Touto prilbou spásy a bezpečia ochrániš svoje myšlienky aj svoje skutky. Nedávaj ju dole, neustále si pripomínaj dokončené Ježišove dielo, dar oslobodenia od hriechu a smrti, dar večného života, ktorý ti nikto a ani ty sám nikdy nezoberie. Nepočúvaj slová odsúdenia od zlého ani od ľudí. Tvoja identita je v Kristovi, je svätá a dokonalá a prilba spásy a bezpečia v Ježišovi ťa chráni pred všetkými pochybnosťami a strachom.