Požehnaný všade

In: Povzbudenia

12 Dec 2013

Dt 28,3

„Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli.“

Možno si počul iných hovoriť, že by v živote mali väčšie šťastie, keby sa presťahovali do iného mesta, mali lepšiu prácu či iné známosti.

Pravdou ale je, že nie miesto alebo situácia prináša požehnanie. Záleží na tom, či je Božie požehnanie s tebou. A pre teba, Božie dieťa, platí, že si požehnaný všetkým duchovným požehnaním v Ježišovi Kristovi (Ef 1,3). Zaplatil zaň svojou krvou. Dnes požehnanie nie je na krajine ale na človeku!

Bolo to v meste, keď Ježiša bičovali, prekliali a opľúvali. A bolo to mimo mesta, za mestskými hradbami na Kalvárii, kde bol prepichnutý a ukrižovaný. Preto si ty teraz požehnaný v meste rovnako ako i mimo neho! Vlastne si požehnaný bez ohľadu na miesto, kde si.

Možno pracuješ v nie-kresťanskej firme, pod neveriacim šéfom. Možno sa ti dostáva od neho zlého zaobchádzania. No Boh ťa vie aj napriek tomu požehnať. Požehnáva ťa preto, lebo o svoje požehnanie prosíš Boha a nie svojho šéfa. S firmou, kde pracuješ, to nemá nič spoločné.

Prečo sa teda zdá, že to požehnanie nevidno?

Sme naučení pozerať sa fyzickými očami. Niektorí ľudia sa sťažujú  a obviňujú všetkých naokolo – svojich rodičov, pohlavie, farbu, vládu, cirkev – za nedostatok požehnania. Milovaný priateľu, rád by som, aby si veril a vyznával, že požehnaný si kvôli Ježišovmu dokončenému dielu a nie kvôli svojim schopnostiam, okolnostiam či pozícii vo firme. Ježiš je našim požehnaním a preto nehľadáme požehnanie ale Ježiša. A verím, že spolu s Ním prichádza i požehanie v akejkoľvek forme.

Nezáleží na tom aký si, odkiaľ pochádzaš a akých máš známych. Ak ťa Boh požehnáva, si požehnaný! A to všetko kvôli Ježišovi. Tak si tento týždeň pripomínaj: „Som požehnaný kdekoľvek som – v meste i mimo neho!“