Boží súd o tebe

In: Povzbudenia

6 Dec 2013

Ef 6,14

„oblečte si náprsné brnenie spravodlivosti.“

Jednou z častí oblečenia veľkňaza bol náprsník, alebo náprsné brnenie. Obliekal si ako vrchnú časť odeva na hrudi. Vždy, keď vykonával svoje náboženské povinnosti, keď vchádzal do veľsvätyne chrámu, v ktorej prebývala Božia prítomnosť a sláva, mal okrem iného oblečené aj toto náprsné brnenie – “hoshen ha-mishpat” (hebr.), doslova “náprsné brnenie súdu.“

Na tomto náprsníku bolo vložených 12 drahocenných kameňov predstavujúcich 12 kmeňov Izraela, ktoré sú dnes obrazom Cirkvi. Okrem týchto kameňov na náprsníku boli ešte dva kameňe – urim a tumim. Urim predstavuje prvé písmeno hebrejskej abecedy, „alef“. Tumim zase predstavuje posledné písmeno, „tav“. Doslova tieto kamene znamenajú „svetlá“ (urim) a „dokonalosti“ (tumim), množné čislo a tak hovoriace o ich plnosti a prekypujúcom bohatstve svetla a dokonalosti. Práve tieto dve vlastnosti sú asi najrozoznávanejšie vlastnosti Boha v Starom zákone – svetlo a dokonalosť.

S takýmto oblečením, v náprsníku súdu, predstupoval veľkňaz pred Pána, prinášal a reprezentoval celý národ pred Bohom a čakal na Jeho súd, rozhodnutie o budúcnosti národa (Ex 28,30). 

Aj dnes sa Boh rozhoduje o budúcnosti svojho národa, svojich detí, o tvojom osude. No dnes už nemusíš čakať s obavami, ako toto rozhodnutie skončí. „Ja som Alef a Tav, hovorí Yahve“ (Zjv 1,8, Aramaic Bible in Plain English). A Ježiš sám seba označuje za Alef a Tav, počiatok a koniec, prvé a posledné písmeno, „"Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.“ (Zjv 21,6)

Dnes máme večného veľkňaza a zároveň aj my sami sme kňazmi, ktorí môžu bez obáv, vzpriamene a s odvahou vojsť pred Božiu tvár, do Jeho trónnej miestnosti (Ef 3,12) a čakať na rozhodnutie. A jediné rozhodnutie o tvojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti bude: „spravodlivý“. Jediný plán s tvojím životom, ktorý Boh má, je požehnanie, plnosť, dokonalosť a svetlo. Ako to viem?

Pretože dnes obliekaš „náprsné brnenie spravodlivosti“, náprsník veľkňaza. Všimol si si? Náprsník súdu sa zmenil na náprsník spravodlivosti. Keď ty, jeden z drahocenných kameňov na kňazskom brnení, stojíš pred Božou tvárou, Boh sa rozhoduje pomocou nebeského „urim a tumim“, pomocou „Alef a Tav“. Božie rozhodnutie o tebe je už 2 000 rokov rozhodnutím o Ježišovi, je rozhodnutím „spravodlivý a plný svetla“. Boh sa na teba nehnevá a nikdy sa ani nehneval. Boh vždy v tebe videl svoj nádherný obraz plný spravodlivosti a svetla. A Ježiš nám to konečne jasne ukázal.

To nie je tvoja spravodlivosť, podľa ktorej sa Boh rozhoduje o tvojom osude. To nie sú tvoje dobré či zlé skutky, ktoré určujú tvoju budúcnosť. Priateľ môj, obliekaj si toto brnenie, náprsník spravodlivosti, spravodlivého rozhodnutia o tebe, ktorým je Ježiš. Božia spravodlivosť, Boží súd, alebo oveľa lepšie Božie rozhodnutie, Boží názor o tebe, je rozhodnutím o tvojej dokonalosti a plnosti svetla v Kristovi a preto môžeš tomuto rozhodnutiu s radosťou povedať „Amen, rád ho prijímam, Pane môj.“

Boží súd nikdy nebol a nebude o odsúdení človeka. Božie súd, Boží rozsudok, Boží názor to všetko sú synonymá a budú vždy znamenať "spravodlivý, plný svetla", milovaný, prijatý, môj.