Keď prijímaš, skúmaj Ježiša a nie seba

In: Povzbudenia

5 Dec 2013

1 Kor 11,29

„Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“

Prijímanie, Pánova večera, Lámanie chleba, Eucharistia. Jeden z centrálnych momentov kresťanského života. Takým či oným spôsobom si týmto všetci kresťania pripomínajú Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie. Je to moment, keď sebe i Bohu  pripomíname večnú zmluvu, ktorú Otec uzatvoril s Ježišom na kríži a zahrnul do nej celé ľudstvo.

Pred istou dobou som si myslel, že to ja prichádzam k Pánovi. Pri prijímaní som skúmal svoje hriechy, svoje svedomie, svoju minulosť a snažil sa prísť na to, či môžem prísť k Ježišovi, či môžem prijať Jeho telo alebo nie. Keď som zhodnotil, že som dosť dobrý pre Ježiša, vstal som a šiel som na prijímanie. Tak ma to učili. Že ak som nehodný, ak som spáchal nejaký "ťažký" hriech, nie som dosť dobrý na to, aby som sa učastnil Eucharistie. Dnes viem, že je to úplne naopak.

Dnes viem, že to nie ja prichádzam k Ježišovi, ale rovnako ako pred 2 000 rokmi to Ježiš prichádza ku mne. „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mk 2,17). Priateľu, Ježiš prišiel pre teba a pre mňa. Akékoľvek pokánie, akákoľvek snaha či sebazápor zo mňa nikdy neurobí človeka hodného prísť na prijímanie. Ježiš zo mňa takého spravil vo svojom zmŕtvychvstaní. Prijímanie nie je o mne ale o Ňom!

Teraz už viem, čo znamená „prijímať nehodne“.  Tam nie je napísané "prijímať nehodný" ale "nehodne".  Neznamená to prijímať, keď som zlý, keď som klamal, keď som zhrešil. „Prijímať nehodne“ znamená „nerozoznávať [Kristovo] telo“ v prijímaní. Keď máš pred sebou prijímanie a nevieš, čo pre Teba urobil Kristus, že ťa bezpodmienečne a za každých okolností prijíma, že Kristovo telo bolo zlomené, aby tak premenilo akt najväčšej ľudskej zloby na akt najúžasnejšieho diela ľudskej záchrany – to znamená prijímať nehodne. Nič iné. V Biblii nie je napísané "prijímať nehodný", ale "prijímať nehodne". Nie aký, ale ako.

Prijímanie nie je čas na skúmanie samého seba ale na skúmanie Ježiša! Jediná vec, ktorá ti pomôže v praxi prekonať v tvojom živote hriech, je Božia milosť ukrytá v Ježišovi. Preto sa nepozeraj na seba ale na Neho! Jeho krv a Jeho smrť triumfovala nad hriechom. Ježiš je víťaz. Hriech bol porazený. Pozeraj na seba ako na ukrižovaného s Ním (Gal 2,20). Nezostávaj sedieť v lavici, neodmietaj Krista, ktorý prichádza k tebe, ale s odvahou prichádzaj k trónu milosti (Hebr 4,16), pretože Kristus ti otvoril dvere!

Keď ti niekto znovu povie, že nemôžeš ísť na prijímanie, pretože si „ho nehodný“, nenechaj sa oddeliť od prameňa života, ale na prijímanie choď. Keď ti ho odmietnu dať, choď tam, kde ti ho dajú. Vieš o tom, že prvotní kresťania si lámali chleba v každom dome s rodinami a priateľmi (Sk 2, 46)? Nezostávaj v zahanbení, ale s odvahou a dôverou predstupuj pred prijímanie hlavne v stave najväčšej núdze. Povedz si: „Pane, viem, že si neprišiel pre dokonalých, ale pre tých, ktorí potrebujú pomoc. Prišiel si pre mňa. V Tebe si Boh na moje hriechy už nikdy nespomenie (Hebr 8,12). Ty si zvíťazil nad mojím hriechom! S vierou prichádzam k Tebe, príď Ježiš, uzdrav ma!“