Boh stále koná zázraky

In: Povzbudenia

25 Nov 2013

Jn 11,40

„Ježiš jej vravel: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?"“

Boh, ktorý rozdelil Červené more, zoslal mannu z neba, zrúcal múry Jericha, utíšil levy, uzdravil chorých, vzkriesil mŕtvych k životu a utíšil more, koná zázraky aj dnes.

Avšak mnoho kresťanov pochybuje, že Boh chce urobiť zázrak aj v ich živote. Veria, že zázraky boli, keď Ježiš chodil po zemi, ale tým sa čas zázrakov skončil. Premýšľajú a hovoria o tom, ako to raz bude všetko krásne a dokonalé, ten deň v ďalekej budúcnosti, keď … No Boh chce, aby sme vedeli, že On koná zázraky aj dnes.

Aj Marta bola takáto. Pochybovala, či Ježiš dokáže urobiť zázrak, keď zomrel jej brat Lazár. Kým sa Ježiš objavil, bol Lazár mŕtvy už štyri dni a tak si myslela, že Ježiš to práve o tie štyri dni nestihol. „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.“ (Jn 11,21). A aj keď Ježiš povedal, že Lazár vstane z mŕtvych, odpovedala, „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ (Jn 11,24)

Marta verila, že Ježiš konal zázraky v minulosti a urobí tak aj v budúcnosti, no neverila, že môže pre ňu, jej brata a rodinu spraviť zázrak tu a teraz. Marta žila ako niekto, kto si želá, aby sa minulosť zmenila a myslí si, že budúcnosť bude lepšia. No neverila, že „Ja Som“ bol pre ňu tam a vtedy.

Aj dnes stojí Boh pri tebe, v tebe a chce ti slúžiť zázrakmi. Aký zázrak od Neho potrebuješ? Dôveruj, že Boh je stále ten istý a rovnaký Boh konajúci zázraky včera, dnes i zajtra. Boh, ktorý prebýva v tebe a tak sám vieš, čo je Jeho vôľa, sám veľmi dobre vieš, aký zázrak túži On sám vykonať. Dôveruj teda, že uvidíš Božiu slávu a zázrak príde!