Boh si nespomenie, aký zlý si bol či budeš.

In: Povzbudenia

23 Nov 2013

Hebr 8,12

„Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“

Raz som sa spýtal jedného svojho priateľa, ktorý má za sebou vysokoškolské teologické štúdium, čo je Nová zmluva? Odpovedal mi, že Nová zmluva je, že budeme dodržiavať Ježišove príkazy. Na otázku, ktoré to sú odpovedal, že desatoro. Toto je smutný obraz kresťanstva, ktorý akoby bol vlastne len judaizmom 2.0, iba ďalším z radu náboženstiev.

Obrovské množstvo kresťanov vôbec nevie, ako znejú slová Novej zmluvy. Nikto im to nikdy nepovedal. Možno sa aj ty každodenne trápiš, či dodržiavaš podmienky Novej zmluvy, možno aj teba ženie úprimný strach nad svojimi zlyhaniami k zabudnutiu v alkohole, depresii, sexe, hneve nad okolím. Možno ťa naopak ženie k neustálej "službe" Bohu, k snahe robiť čo najlepšie, vykonať čo najviac dobrých skutkov, byť čo "najlepší" kresťan.

Verím, že dnes ti môže Boh ukázať Svoju zmluvu a do tvojho života zavíta pokoj, radosť, odpočinok, istota, viera. Pretože toto ovocie prichádza s poznaním Novej zmluvy, skutočných slov Novej zmluvy.

Ako ľudia si pamätáme, akí sme kedysi boli, čo sme robili na internáte, ako sme sa správali s partiou, čo sme robili včera večer pred televízorom, kde sme klamali a komu čo nasľubovali. Keď sa človek pozerá na seba, pamätá si svoje minulé hriechy. No nie tak Boh.

Tu sú slová Novej zmluvy: „Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí Pán …  zľutujem sa nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nikdy nespomeniem.“ (Hebr 8,10.12) Lebo toto je Nová zmluva. PLatná navžy a bez podmienok.

Okrem iných vecí, o ktorých Boh hovorí, že ich urobí On sám, jasne deklaruje a uisťuje nás, že keď prídeme k Nemu, nebude myslieť na naše hriechy. Nemá nás ani napadnúť, že bude pred sebou mať naše pády, že si ich bude pripomínať. Nielenže si ich nikde nezapisuje. Nič o nich nevie, sú tak ďaleko ako je východ od západu! Opakuje nám, že toto je Nová zmluva a tá hovorí, že On sám, bez nášho pričinenia si nikdy, vôbec a za žiadnych okolností už nespomenie na naše hriechy!

Ako je možné, že to Boh môže povedať? Nie je predsa Boh spravodlivý? Nemusí potrestať každý hriech? Áno, priateľ môj, Boh je spravodlivý. Keď Ježiš zvolal „Je dokonané!“ (Jn 19,30), súd s hriechom skončil. Keď tento súd nad hriechom prebehol, bol vyhlásený rozsudok nad človekom a ten znie nevinný!  Boh je spravodlivý a práve preto, že je spravodlivý, tvoj hriech dnes nemá pred sebou a nikdy ho už mať nebude. Nemôže trestať jeden a ten istý hriech dvakrát, pretože by už viac nebol spravodlivým Bohom!

Vieme, že z času na čas zhrešíme. Ale Boh  nás volá žiť podľa Novej zmluvy, podľa diela, ktoré sa dokonalo na kríži. Bol si obmytý Kristovou krvou a si bez poškvrny.

Dnes, keď ťa budeš znovu počuť slová mŕtveho náboženstva, ktoré ťa budú volať na zodpovednosť za tvoje minulé hriechy, budú ti ponúkať svoje návody, ako sa očistiť, ako predstúpiť čistý pred Pána, ako sa zachrániť pre peklom, odmietni ich. Pokojne sa nadýchni a odpovedz zlému: „Kristus mi ukázal, že medzi mnou a Otcom nestoja žiadne hriechy. Boh je spravodlivý a preto si na moje hriechy už nikdy nespomenie. Sú zmyté Kristovou krvou a ja žijem pod Novou zmluvou!“

Ver teda, čo o tebe Boh prehlasuje, že si dokonalý a spravodlivý a choď a ži tak, akým už dávno v Kristovi si. Už nemusíš kráčať v odsúdení, v strachu, v depresii zo svojej slabosti. Boh ťa spod toho oslobodil a v tejto slobode ukážeš svojím slabostiam chrbát!