Si milovaný bez podmienok

In: Povzbudenia

21 Nov 2013

Jn 3,16

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna.“

Priateľu, ako sa pozeráš na Boha? Kým pre teba je? Akým spôsobom na Neho myslíš a čo pre teba predstavuje? Rázneho vychovávateľa, ktorý pri prvej neposlušnosti vytiahne trsteničku? Prísneho profesora, ktorý známkuje podľa tvojich vedomostí? Sudcu, ktorý v jednej ruke poťažkáva tvoje hriechy a vyvažuje ich tvojimi dobrými skutkami?

Diabol svoju prácu na zemi a na človeku začal vetou "Naozaj povedal Boh: "Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?" (Gn 3,1). V skutočnosti tým hovoril: „Ozaj je Boh taký zlý?! Naozaj si chcete myslieť, že vás má Boh rád, keď vám zakazuje jesť zo VŠETKÝCH stromov?“ Bol to klamár od počiatku. Vedel, že jesť nemôžu len zo stromu poznania dobra a zla, no neodpustil si nevinný prídavok „zo všetkých?!“

Diabol odlúčil človeka od Boha tým, že mu pošepkal, aby začal pochybovať o Božej láske.  A to je Jeho dielo od počiatku i teraz. Klame, klame a klamať neprestáva. Jeho najvyšším cieľom, pracovnou metódou a konečnou métou je presvedčiť ťa, že Boh ťa nemá rád. Veľmi dobré poznáš momenty, keď sa o to snaží. Keď padneš, hovorí ti: „Ozaj si myslíš, že ťa takého Boh miluje?“. Keď zhrešíš, tvrdí: „Nahneval si Boha. Teraz musíš trpieť.“ Keď narazíš na svoju nedokonalosť, navrhuje: „Musíš na sebe pracovať, aby si sa páčil Bohu.“

Diabol vie, že keď človeka presvedčí, že Boh sa na neho raz hnevá a raz ho miluje, odlúči ho od Stromu Života. No ty si buď istý„že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá … nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky“ (Rim 8,38.39)

Priateľu môj, Ježiš, Boh sám, dokonalo porazil diabla a všetky jeho skutky. Na kríži sa naplno ukázala Božia láska. Kríž nie je príčinou, prečo nás Boh miluje. Naopak. Kríž je dôkazom Božej lásky k tebe. Ty už nemusíš veriť diablovým lžiam, pretože narozdiel od Adama je pred tebou neprekonateľný dôkaz Jeho lásky k tebe. 

Kríž. 

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna.“ (Jn 3,16) Boh tak miloval človeka, že sa stal jedným z nás, aby tak raz a navždy vyvrátil klamstvo, že sa na človeka hnevá a že chce byť od človeka oddelený.