Sústredenie sa na ovocie prináša smrť

In: Povzbudenia

19 Nov 2013

Gn 3, 4.5

„Had povedal žene: "… keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo."“

Odkedy sa diabol sám nedokázal stať „bohom“, má len jednu agendu. Zničiť toho, ktorý bol stvorený na Boží obraz – človeka. A od začiatku na to používa rovnakú taktiku. Klamstvo. Jeho jedinou zbraňou je klamstvo. A tak nám klame, že musíme ešte niečo urobiť, aby sme boli "ako Boh", aby sme boli ako Jeho obraz, ktorým sme od počiatku. Nahovára nám, že našu identitu definuje naše správanie, naše, v kresťanskom žargóne, "ovocie".

Človek bol stvorený na obraz Boha. Od počiatku bol ako Boh.  No diabol ho presvedčil, aby sa pozrel na seba a spochybnil identitu človeka. Povedal mu, že ak niečo „urobí“, bude ako Boh. Presvedčil človeka, že mu nestačí jesť zo zdroja života, zo stromu života, ktorým je Ježiš, ale že sa má sústrediť na seba. Aby sa pozeral, akým je navonok.

Ktoré sú tie chvíle, keď cítiš depresiu, únavu, frustráciu, hnev a beznádej? Kedy skĺzneš do súdenia ostatných, do hnevu či apatie?  Každý strom prináša svoje ovocie. A rovnako tak každý z nás. Prinášame ovocie, pretože sme súčasťou stromu. No akonáhle sa začneme pozerať na ovocie, prinášame do svojho života smrť.

Je to veľmi jednoduché. Diabol nám bude vždy hovoriť, čo máme ešte urobiť, aby sme boli ako Ježiš. Bude nám ukazovať samých seba a navrhovať riešenia, postupy: „Urob ešte to, potom ešte toto a potom už budeš svätý, potom si už zaslúžiš spásu. Okrem toho, že ješ zo stromu života, musíš ešte priložiť aj svoju ruku k dielu a až potom budeš ako On.“

Toto je klamstvo od počiatku. Boh nám ale dal Ježiša, ktorý je zdrojom života (Jn 11,25). Boh si nás vyvolil, aby sme sa stali obrazom Ježiša (Rim 8,29). Hovorí o nás, že sme ratolesti na strome, ktorým je On (Jn 15,5). On hovorí, že Ježiš prebýva v nás (1 Kor 3,16). On hovorí, že v Kristovi sme svätí a dokonalí raz a navždy (Hebr 10,4). Čo môže urobiť ratolesť preto, aby prinášala ovocie? Môže sa ratolesť rozhodnúť, aké ovocie bude prinášať? Môže sa ratolesť odrezať a presadiť alebo preštepiť na iný strom? Ako môže spolupracovať či nespolupracovať na rodení ovocia? Ona len proste je tým čim je. Ratolesťou, výhonkom.

Priateľ môj, akonáhle  začneš svoj život stavať na ovocí, a nie na skale, ak sa začneš pozerať na seba a nie na drevo, ktorým je kríž, dovolíš diablovi kaziť ti život smrťou. Preto vždy, keď sa začneš tešiť nad svojimi dobrými skutkami alebo naopak, keď začneš upadať do depresie nad hriechom, nedovoľ, aby si sa začal súdiť podľa ovocia. Dobrý strom bude prinášať dobré ovocie. To je prisľúbenie, sľub a nie vyhrážka, ktorá ťa má na smrť vystrašiť! Ty nie si strom. Ježiš je strom a On jednoducho to dobré ovocie prinesie vždy a za každých okolností.

Ty si iba ratolesť. Stromom je Ježiš. Ovocie je vždy iba a len výsledkom oddychovania, prebývania v Kristovom dokončenom diele. On bude vždy prinášať to najchutnejšie ovocie na svete!