Ježišove kňazstvo je naveky

In: Povzbudenia

15 Nov 2013

Hebr 6,20

„… Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho.“

Ježis je náš veľkňaz navždy. Naveky. Tento „naveky“ rozmer mení spôsob, akým sme požehnaní a ako toto požehnanie prijímame. Ako náš veľkňaz nás Ježiš reprezentuje, zastupuje pred Bohom. Že nás Ježiš reprezentuje znamená, že tam je v našom mene, namiesto nás alebo ako my. A keďže On je kňazom podľa rádu Melchizedechovho, čo znamená „kráľ spravodlivosti“, Jeho spravodlivosť sa stáva tvojou spravodlivosťou navždy. To znamená, že sme pred Bohom navždy spravodliví!

Pretože Ježiš nikdy nezomrie, ale je stále naším veľkňazom, patrí nám večná spravodlivosť a nielen odrobinky spravodlivosti tu a tam podľa našich skutkov. Nie, máme neprestávajúci a neutíchajúci prídel spravodlivosti, pretože Ježiš je našim veľkňazom navždy.

To takisto znamená, že požehnanie na našej hlave leží neustále, pretože Biblia hovorí, že „Na hlavu spravodlivého (sa hrnie) hojné požehnanie Pánovo.“ (Prís 10,6)

Ježišove kňazstvo, kňazstvo podľa rádu Mechizedecha nie je ako levitské kňazstvo, ktoré raz požehnávalo a inokedy preklínalo. Melchizedechove kňazstvo je kňazstvom neustáleho požehnávania. V Ježišovi niet odsúdenia, prekliatia, iba požehnanie. Toto neprichádza v kvapkách, v prehánkach po suchých dňoch, ale leje sa na nás neprestajne ako jeden nikdy neustávajúci vodopád.

Ježiš sa dotkol ľudského života, a zmenil ho na večný. Keď sa dotkne tvojej služby, jej dôsledky sa dotýkajú večnosti. Jeho kňazstvo sa večne a bez prestania dotýka tvojho zdravia, pohody a áno aj tvojich materiálnych potrieb.

Ježiš nie je v nijakom aspekte dočasný, meniaci sa. On dnes nepreklína, aby ťa zajtra mohol požehnať. Tak sa teda neprestávaj radovať, pretože tvoj veľkňaz, ktorého láska sa zjavila na kríži, sa nemení, je stále rovnaký a stále ťa požehnáva!