Vymeň svoju nedokonalú za Jeho dokonalú lásku

In: Povzbudenia

14 Nov 2013

1 Jn 4,10

„Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“

Akáže to definícia lásky! Všetci poznáme a mnohokrát sme počuli kázne, kde nám hovoria, že musíme milovať Boha. Je to predsa prvé z desatora. Keď som kedysi počul takúto kázeň, odchádzal som deprimovaný, znechutený a frustrovaný. Celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“(Mt 22,37) !? Bože, tak toto ja nedokážem! Nech sa budem snažiť akokoľvek, toto nedokážem!

Vtedy som ešte nevedel, že mi niekto hovorí, že musím Boha milovať, počúvam zákon a ako následok prichádza odsudenie. A nevedel som, že po kríži už nežijem pod zákonom ale pod milosťou (Rim 6,14). Možno aj ty zažívaš podobnú ťarchu. „Martin, ale veď to povedal samotný Ježiš!“ Áno, hovorí to zákon (Dt 6,5) aj Ježiš (Mt 22,37). No to bolo predtým, ako On sám zomrel na kríži a naplnil tento zákon (Mt 5,17) do bodky za nás a pre nás.

Priateľu, predstav si svoju manželku alebo manžela, ako ti hovorí: „Musíš ma milovať celým svojim  srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! A ak nie, potrestám ťa tým najhroznejším trestom, aký existuje!“ Vieš si predstaviť takéhoto zvráteného milenca, takúto ohavnú lásku? Boh nikdy nezamýšľal žiaden zo svojich zákonov ako podmienku získania Jeho lásky! Tie tu boli preto, aby sme si uvedomili, že to nikdy nedokážeme a že potrebujeme Spasiteľa!

Teraz žijeme pod novou a večnou zmluvou. Definícia lásky znie takto „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás.“ (1 Jn 4,10). Boh je náš dokonalý milenec, ktorý miluje dokonalou láskou. Chce, aby sme pokojne zotrvávali v Ňom a nechali sa milovať. Nestaraj sa o to, ako veľmi ho miluješ ty. Nechaj sa milovať a čím viac budeš poznať Jeho lásku, jej šírku a hĺbku, jej bezpodmienečnosť, jej obrovskú cenu zaplatenú na kríži, tým viac sa do Boha zamiluješ!

Ľudský zmysel pre spravodlivosť požaduje oko za oko, zub za zub, trest za previnenie, peklo za hriech. Boží zmysel pre spravodlivosť sa ukázal na kríži, keď na hriech odpovedal láskou, na osočovanie prijatím, keď vraždu premenil na akt záchrany všetkých. Preto je Božia spravodlivosť pohoršením a nepochopením pre človeka. Náboženstvo lásku vyžaduje ako podmienku, Boh nám lásku dáva do zásoby.

Nechaj sa kolísať Jeho láskou a Jeho nezaslúženou láskavosťou – milosťou. Keď sa ocitneš v hriechu, keď sa budeš hnevať, nepovedz si „Musím milovať!“ a nedaj sa späť pod zákon. Namiesto toho si neustále opakuj: „Ježiš, viem, ako veľmi ma miluješ! Viem, že v tomto momente ma miluješ láskou, ktorú žiaden môj hriech nedokáže uhasiť a nič ma od nej neodlúči.“ Toto je milosť, ktorá ťa upevňuje v tvojej identite svätého a vykoreňuje klamstvo hriechu!