Si intímne blízko, si súčasťou

In: Povzbudenia

12 Nov 2013

Ef 2, 13

"Kedysi ste boli ďaleko, no teraz ste intímne blízko …"

Najvážnejším, najintímnejším, najbolestivejším problémom človeka je pocit samoty, izolácie, odmietnutia. To je obsahom výkriku, skrývajúceho sa za zlom, ktoré konáme, za zlom, ktorému čelíme. Je to hlboký pocit zmätku a izolácie, odpojenosti od iných a sveta, odlúčenosti od niečo, čo i keď nevieme pomenovať, považujeme za to najdôležitejšie v našom živote.

To je obsahom bolesti človečenstva. Pocit odlúčenia a neprijatia.

Preto je Kristus jediným liekom na tento najzákladnejší problém. Pretože znovuobjavujeme, napriek stáročiam počúvania opaku, že Kristus nám na kríži ukázal, ako veľmi je ľudstvo, ako veľmi si ty a ja, v prvom rade ja sám, prijatý, akceptovaný, milovaný, zahrnutý, spojený priamo s Bohom. Kríž nám odhaľuje klamstvo, ktorým sme sa nechali opantať, že Boh sa na nás hnevá, že sme sa mu vzdialili, že sme od Neho odpojení. Vtelenie nám ukázalo, že človek je dokonalou nádobou, nesúcou v sebe Božské, v Kristovi ako v zrkadle spoznávame, že sme navždy spojení, nerozlučiteľne jedno s naším Otcom, že sme súčasťou Božského tanca, Božského života. On sám sa s nami oň podelil a v Kristovi toto bezpodmienečné prijatie spoznávame.

Dovol mi teda zopakovať ti tú najdôležitejšiu vec, ktorú v živote asi budeš kedy počuť – nič a nikto a nikdy ťa neoddelí ani neoddeľuje od Lásky, od Tvojho Otca, medzi tebou a Ním neexistuje žiadna prekážka, žiadna priepasť, ktorú musíš prekonať a nie si ňou ani ty sám. Tu a teraz a navždy budeš uprostred náručia mocne stískaný a navždy presvedčovaný, že patríš, že si „in“, že si zahrnutý, že si jedinečný a nadovšetko cenný, že si súčasťou, aj keď sa tak necítiš. Ty jednoducho si, Božské „ja som“ je to, čo definuje aj teba. Ty si.

Preto ak vidíš kríž ako výčitku, je načase, aby si toto klamstvo odmietol a videl ho ako dôkaz prijatia a neodlučiteľného spojenia s Otcom.

Toto je evanjelium, Dobrá správa, ktorú potrebujeme každý deň počuť a potrebuje ju počuť aj náš známy a priatelia.