Hriech nechaj na Boha

In: Povzbudenia

11 Nov 2013

Mt 13,29-30

„On odpovedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy."

Ako často bojuješ so zlom? Keď pristihneš iných pri klamstve, keď nájdeš samého seba v hriechu, ako často pocítiš „spravodlivý“ hnev a chceš zabrániť ďalšiemu zlu? Ja osobne veľmi často.

Rovnaké pocity mali hospodárovi sluhovia, keď našli medzi pšenicou aj kúkoľ, burinu. Išli za hospodárom a pýtali sa ho, či ju majú hneď odstrániť. Odpoveď, ktorú od hospodára počuli, veľká väčšina z nás radšej ignoruje. Teológovia si s ňou nevedia rady, pretože je veľmi znepokojujúca. Hospodár hovorí, že sa nemajú starať o zlo. Majú ho nechať rásť spolu s dobrou úrodou. Toto je nepochopiteľné pre každého zodpovedného roľníka. S burinou sa predsa musí bojovať, pretože inakšie dobré ovocie môže zahynúť!

Grécke slovíčko „aphete“, ktoré v tomto verši prekladáme ako „nechať“, nechať rásť, má veľmi zaujímavý význam. Znamená nechať tak, nechať na pokoji, dovoliť. No ešte viac krát sa v používa vo význame „odpustiť“. V modlitbe Otčenáš „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom,“ je použité presne rovnaké slovo: aphete.

Priatelia, veľmi ľahko sa nechávame strhnúť k boju so zlom. Bojujeme so zlom v iných a v sebe. Božia ekonomika, Božie riešenie problému zla a hriechu je ale škandálom milosti pre svet, ktorý musí mať všetko pod kontrolou. Ježiš nám hovorí, že nielenže nemáme vytrhávať burinu, ale máme jej dovoliť rásť, nemáme si ju všímať. Náš postoj k nej je postojom odpustenia. Prečo? Pretože každá ľudská snaha vysporiadať sa so zlom vlastnými silami je kompletným zlyhaním a spolu so zlom ničí aj pšenicu.  „On odpovedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.“ (Mt 13,29)

Boží plán vykorenenia zla bol zavŕšený na kríži. Ježiš porazil zlo bez toho, aby človek vytrhol čo i len korienok buriny. Ba dokonca urobil to aj napriek ľudskej snahe poradiť si so zlom vlastnými silami.

A tak nabudúce, keď príde pokušenie bojovať s hriechom svojím, alebo iných, nechajme sa ubezpečiť Ježišovým „Je dokonané!“ Odpočívajme v Ježišovom víťazstve nad svojim včerajším i nad zajtrajším hriechom. Naša snaha bojovať s hriechom nám prinesie iba polámané srdcia, frustráciu, nepokoj, odsúdenie. Nechajme Boha postarať sa o náš hriech! On ho raz a navždy porazil na kríži a cez našu dôveru v Jeho dielo sa toto víťazstvo v našich životoch aj ukáže!