Zaštítený, ochránený aj oslobodený.

In: Povzbudenia

8 Nov 2013

Ex 13,21

„Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.“

Keď deti Izraela putovali púšťou, Boh bol stále pred nimi v oblačnom stĺpe cez deň a v noci v stĺpe ohnivom.

Cez deň Boh roztiahol oblačný stĺp, aby ich chránil pred smrteľnou páľavou na púšti. Izrael tak putoval v chládku. Dnes ťa takisto prikrýva a nedovolí, aby ťa zranila (Ž 121,3-8) či sužovala „horúčava“ dňa (Iz 54,14).

Večer, keď sa v púšti ochladí, dal Boh svojmu ľudu ohnivý stĺp, aby im osvetľoval cestu, ale zároveň aby im nebola zima. Dnes, keď kráčaš s Bohom, ťa nepremôže chlad, temné zákutia, pretože Biblia hovorí, „Vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.“ (1 Tes 5,5). V noci sa nebudeš báť, ani sa nebudeš obávať nástrah temnoty, pretože ťa Boh od nich oslobodil. (Ž 91,5-6)

Ako deti Izraela i my dnes všetko, čo potrebujeme robiť, je mať naše oči upreté na oblačný stĺp, na ohnivý stĺp. Na Ježiša. Keď stratíš smer a potrebuješ vedieť, kam ísť, zodvihni zrak zo zeme a pozri sa na Ježiša, ktorý má slová večného života (Jn 6,68). Keď pocítiš blížiacu sa chorobu, pozri na Ježiša, ktorý niesol naše slabosti a choroby (Mt 8,17).

Keď deti Izraela napadli na púšti hady, Boh povedal Mojžišovi, aby urobil medeného hada a vyvesil ho na žrď. To je obraz Krista odsúdeného na kríži (Jn 3,14). Tí, ktorí sa pozreli na medeného hada namiesto na svoje rany, boli uzdravení. (Num 21,9) Ten, kto sa pozerá na Krista, žije!

Priatelia, pozerajme na Ježiša, nie na seba. Je našou záštitou, ochranou aj vyslobodením!