Ježiš je stromom života

In: Povzbudenia

31 Okt 2013

Zjv 22,14 

„Požehnaní sú tí, ktorí budú mať dočista vypraté róby, a tak budú mať právo jesť zo stromu života a prejsť bránami do mesta“ (New Jerusalem Bible) 

Keď Adam a Eva zjedli zo stromu poznania dobra a zla, Boh ich vyhnal z raja, aby nejedli aj zo stromu života (Gn 3,22). Strom poznania dobra a zla predstavuje zákon, predstavuje snahu konať podľa nejakej tabuľky na to, čo je dobré a čo zlé. Človek sa rozhodol prijať zákon, rozhodol sa vedieť, čo je dobré a čo zlé namiesto toho, aby sa naveky živil Ježišom a mal večný život a z Neho čerpal poznanie, ako sa má správať. Boh od začiatku človeku hovoril, že ak sa začne správať podľa zákona, tak zomrie. Boh od začiatku človeku predstavoval dva princípy, dva zákony (zákon smrti a zákon života)podľa ktorých môžu fungovať. Podľa zákona a potom zákonite zomrú, alebo podľa milosti a potom budú navždy žiť.

Strom života v raji predstavuje Ježiša – večný život rovnako, ako strom poznania dobra a zla je obrazom zákona, desatora, predpisov.

Zakaždým, keď sa dnes živíme zákonom, prinášame sebe i okoliu smrť (2 Kor 3,7). Zákon a život nejdú dokopy. Dnes, keď si povieš, „musím mať rád svojho nepriateľa“, „musím ísť do kostola“, „musím dať almužnu žobrákovi“, „musím … musím … musím …“ prinášaš do svojho života i okoliu smrť. Každé „musím“ roznecuje v tebe žiadostivosť a prináša smrť (Rim 7,5). Ba nielen keď si to povieme sami. Keď to "musíš, nesmieš" počúvame od niekoho, kto si nad nami uplatňuje takúto autoritu prikazovať a nebodaj nám hroziť trestom od Boha za neuposlúchnutie, počúvame odsúdenie, prijímame do svojho života smrť, chradneme, nedostáva sa nám života a pomaly zomierame.

Často sa stáva, že potom, ako počujeme dobrú novinu, sa tešíme a o chvíľu sa opýtame: „Čo mám teraz robiť?“ Diabol nám našepká otázku, ktorou sa mu darí úspešne zamestnávať mnohých kresťanov už dlhé storočia. Snažia sa nájsť spôsob, ako sa zapáčiť Bohu, ako si udržať Jeho priazeň, ako prinášať Jeho ovocie, ako rovnocenne odpovedať na Jeho lásku. Priateľu, všetko, čo dnes máš robiť, je nechať sa „zaodieť sa rúchom spásy a róbou spravodlivosti“, zaodieť sa Ježišom. (Iz 61,10). Odpoveďou nie je otázka, čo mám robiť pre Boha, ale odpočívať v tom, čo On robí pre mňa a iných cezo mňa.

Dnes ťa Boh volá požehnaným, pretože si sa zaodel Ježišom, máš dočista vypratú róbu, máš právo jesť zo stromu života, patrí ti nesmrteľnosť a môžeš vstúpiť do nebeského Jeruzalemu. Ježiš porazil hriech a stal sa večným stromom života pre tých, ktorí z neho jedia, ktorí sa sýtia „nebeským chlebom“ (Jn 6,58), ktorí odpočívajú v Jeho zmluve, ktorú raz a navždy dokončil a svoje stvorenie zachránil a priviedol späť do lona Trojice.

Priateľu, keď ťa bude diabol znovu pokúšať otázkou „čo máš robiť pre Boha“, keď sa bude znovu snažiť zamestnať ťa všetkou možnou činnosťou, aby ťa odviedol od stromu života, keď ti povie, že ti niečo chýba, že musíš urobiť ešte toto či hento, aby si sa stal svätým a takým ako Boh, obráť sa k Ježišovi a povedz „Priateľ môj, ty si mojím životom. Strom života žije vo mne a zo mňa prúdi prameň živej vody. Nič mi nechýba, pretože mám teba. Ježiš, ži svoj život vo mne.“

Tak budeš prinášať sebe i svojmu okoliu namiesto smrti Jeho život v plnosti, radosť a slobodu.