Žiješ Jeho život, lebo On zomrel tvojou smrťou

In: Povzbudenia

24 Okt 2013

Mt 20,28

„Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Pred 2 000 rokmi sa stala udalosť, ktorá rozdelila históriu na dve časti. Od jedného okamihu sa udalosti rozdelili na tie, ktoré sa udiali pred ňou a na tie, ktoré sa udiali po nej. To preto, lebo ľudstvo si uvedomilo, že sa vtedy udialo niečo neopakovateľné, čo nemá a nikdy nebude mať obdobu v histórii stvorenia. Pred 2 000 rokmi zomrel na kríži Ježiš. Nikdy viac sa to už opakovať nebude!

Niektorí kresťania sa pozerajú na Ježišovu smrť na kríži ako na úžasný príklad, ktorý je potrebné nasledovať. Myslia si, že Ježiš nám ukázal spôsob, akým plniť Božiu vôľu, ako sa sebazapierať až do bodu smrti. Pozerajú sa na Ježiša, ako na mučeníka, vzor všetkých mučeníkov. 

Dnes ti, priateľ môj, chcem ukázať význam jedného nenápadného slovíčka, ktoré náš preklad prekladá ako „za“. Gréčtina pozná tri slovíčka, ktoré sa dajú takto preložiť. „Syn človeka … prišiel položiť svoj život ako výkupné za [ἀντί , anti] mnohých.“ (Mt 20.28). Grécka predložka „anti“ má ale oveľa jasnejší a oveľa silnejší význam. Znamená „namiesto, ako výmena za“. 

Ježiš prišiel, aby naplnil všetko, čo bolo o Ňom napísane (Lk 24,44). Prišiel, aby zomrel nie „pre teba“, ale „namiesto teba, ako ty, v tvojom mene“. V našom legalistickom ponímaní spravodlivosti sme si prekrútili obraz Boha na oceľovo chladného, nezúčastnene spravodlivého a previnilca trestajúceho sudcu. Ježiš ale prišiel a prijal trest z našich rúk, vraždu, ktorú sme vykonali my vo svojej pomätenej predstave, že Boh potrebuje potrestať bezbožníka a vo svojom zmŕtvychvstaní toto dielo najväčšej ľudskej nenávisti premenil na našu záchranu. V ňom sme zomreli my i naše predstavy, že Boh potrebuje krv obiet na upokojenie svojho hnevu. Na kríži Tato ukázal, ako veľmi nás miluje. Kríž nebol a nie je príčinou Jeho lásky k nám, ale je dôkazom.

 Ježiš zomrel, aby sme už nemuseli žiť v smrti svojej mylnej predstavy o Bohu vyžadujúcom obety. Ježiš vstal z mŕtvych, aby nám daroval všetko  požehnanie, ktoré mu patrí (Ef 1,3) a ukazuje nám, že patrilo stále!

Dokonalý baránok splnil všetky požiadavky morálneho zákona – desatora. Baránok bez chyby splnil všetky požiadavky zákona ceremoniálneho – obetného. Písmo hovorí, že to urobil "v tvojom mene, ako ty", akoby si to urobil ty sám! Dnes preto, čo Ježiš urobil a dokončil na kríži, môže všetko Božie požehnanie patriť tebe a ty môžeš žiť bez strachu zo svojho Tatu!