Boj začínaš ako víťaz

In: Povzbudenia

22 Okt 2013

Rim 5,17

„Tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.“

„Niekedy sa Boh na mňa hnevá, niekedy je so mnou spokojný. Niekedy ma požehnáva, niekedy ma preklína. Niekedy sa nado mnou zmiluje, ďalší deň na mňa zabudne. Raz mi dáva všetko čo potrebujem, inokedy mi nedá ani omrvinku. Niekedy som v Jeho očiach dobrý, inokedy som zločinec. Jeden deň som svätý. a druhý deň som hriešnik.“ Vitaj v schizofrenickom kresťanstve!

Priateľu, aj ty sa zmietaš v takomto bláznovstve? Bojuješ so svojimi nedostatkami, hriechmi, nedokonalosťou a bojíš sa, že Boh o tebe raz zmýšľa tak a potom inak? Bojíš sa, že dnes ideš do neba, no zajtra pôjdeš do pekla? Bojíš sa a myslíš si, že tvoja identita sa mení zo dňa na deň podľa toho, ako sa ti darí hrešiť či nehrešiť?

Priateľu, Boh ti dnes chce povedať, aby si sa nebál. Pretože On si ťa vyvolil. Bol si Ním vyvolený za kráľa. Nedaj sa zmýliť, keď ti niekto hovorí, že kraľovať budeš až po smrti. Dnes, teraz, v tejto chvíli si kráľom. V minulosti si musel otročiť hriechu a bol si odsúdený na smrť. Dnes kraľuješ, pretože ti bola darovaná spravodlivosť a milosť (Rim 5,17). Na kríži zomrela tvoja hriešna prirodzenosť a dostal si novú, nové srdce. Raz a navždy. Navždy.

„Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ.” (1 Pt 2,9) Dnes už alkohol, peniaze, porno, hnev, lakomstvo, závisť nevládnu nad tebou. Žiaden hriech ani žiadna okolnosť v živote nie je väčšia a silnejšia, ako tvoje kráľovstvo v Ježišovi. Dnes ty vládneš nad nimi!

Keď na kráľovstvo zaútočia barbari, mocný kráľ s nimi nevyjednáva. Pošle svojich vojakov a porazí ich. Rovnako dnes ty nemusíš vyjednávať s pokušením, nemusíš uzatvárať prímerie s diablom. A už vôbec sa ho nemusíš báť, triasť sa pred ním. V Ježišovi si spravodlivý kráľ a máš Jeho moc aj autoritu.

Keď na teba znovu zaútočia, obráť sa k zlému a povedz mu: „V Ježišovi som kráľom nad okolnosťami a nad pokušením. V mojom kráľovstve nemáš čo robiť! Prikazujem ti, odíď!“ I keď to možno vo svojom živote nevidíš, i keď možno padneš, víťazstvo patrí tebe. Zabezpečil ti ho pred 2 000 rokmi Ježiš. Dnes sa modlíš nie preto, aby si získal víťazstvo. Modlíš sa preto, aby si vo chvíli, keď sa toto víťazstvo v tvojom živote ukáže, vzdal chválu a slávu Bohu a nie sebe.