Si raz a navždy posvätený

In: Povzbudenia

18 Okt 2013

Hebr 10,2

„ Pretože ak tí, čo ich obetovali, boli by bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie, že sú hriešni a prestali by už obetovať.“ 

V období Starej Zmluvy veriaci (Židia) prinášali neustále obety Bohu, pretože ich vždy prenasledovalo vedomie, že sú hriešni. Keď prišiel Ježiš, ukázala nám, že Boh si nikdy žiadne obety neželal a ukončil obetný systém. Už niet viac obety. Pretože už si očistený. Jedinou obetou Ježiš raz a navždy očistil a posvätil (Hebr 10, 10). Raz a navždy.

Čoho si si dnes vedomý ty? Svojich hriechov alebo toho, že ti bolo odpustené a že si raz a navždy posvätený? Priateľ môj, buď vedomý Ježiša a Jeho dokončeného diela. Baránok Boží odstránil tvoje hriechy na kríži, tak sa spoliehaj na tento fakt. Si Božie dieťa.

Tento fakt zostáva faktom bez ohľadu na to, čo sa stalo alebo čo si urobil. Boh chce, aby si vedel o rozsahu a veľkosti diela Jeho Syna. „Ja sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“ (Hebr 8,12)

Toto je dôvod, prečo si nemáme byť vedomí našich hriechov: keď ich máme pred očami, prichádza diabol s odsúdením a pocitom odvrhnutia, osamotenia. Čím viac mu dávame tento priestor, tým viac sa odsudzujeme, nedokážeme odpustiť sebe ani ostatným. Pocit nehodnosti, nečistoty, sebaodsúdenia trápi veľa kresťanov, ktorým nebolo ohlasované skutočné evanjelium. Nedovoľ, aby ti niekto neustále hovoril, že si nehodný hriešnik, pretože Písmo ťa uisťuje, že si neoceniteľný, nádherný a svätý.

V momente, keď uveríme, že nám bolo odpustené, deje sa niečo zázračné. Otvárajú sa nám oči realite, že Boh nám už odpustil veľmi dávno a vôbec nedrží proti nám žiaden trestný záznam. Preto nám Boh hovorí: „Chcem, aby si veril, že si na tvoje hriechy nikdy nespomeniem. Chcem, aby si veril, že si Moje dieťa a môžeš sa tešiť z milosrdenstva a vždy dôverovať Môjmu odpusteniu.“

Nezabúdaj teda a v každom momente si pripomínaj, že Boh sa k tebe nespráva na základe tvojich hriechov či dobrých skutkov. Neustále pripomínanie hriechov Jemu a sebe nie je pokorou, ale nepoznaním Evanjelia, vedomým zotrvávaním v neexistujúcem klamstve viny, obrátenou pokorou, pýchou, ktorá odmieta dar lásky a prijatia úplne zadarmo.

Čím viac budeš dôverovať Otcovmu odpusteniu a prijatiu, tomu, že tvoj Otec ťa už neodsudzuje vďaka Ježišovmu dielu na kríži, že si nádherný, raz a navždy očistený a bez hriechu, svätý a bez poškvrny, tým menej bude nad tebou vládnuť hriech a jeho následky – choroba, nenávisť, sebectvo, nedostatok, smrť vo všetkých formách. Nájdeš sa viac a viac kráčajúci v pretekajúcej Božej milosti a požehnaní!