Už nie si tým, kým si býval

In: Povzbudenia

17 Okt 2013

Kol 2,12

„S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou …“

Keď si uveril Ježišovi, nechal sa pokrstiť na znak svojej viery, udialo sa niečo, čo zmenilo tvoj život. Zmenilo to, ako vnímaš seba a Boha. No zmena nastala aj niekde inde. V živote tu na zemi.

Vieš o tom, že v tomto živote si už raz zomrel? Zďaleka nie obrazne. Úplne reálne sa skončil tvoj život a ty si zomrel. Možno ti to ešte nikto nepovedal, preto ti to chcem povedať dnes ja, aby si mohol vykročiť bez obáv a naplno do novej reality v Kristovi. Tvoje hriešne ja, tvoja hriešna podstata, ktorú si zdedil po Adamovi a s ktorou si nič nemohol urobiť, zomrela. Nebola to len tak hocijaká  smrť. Bol si bičovaný, visel si na kríži a … zomrel si (Rim 6,4). Ba nielen to. Bol si pochovaný, strávil si tri dni v hrobe (bez ohľadu na to, či máš strach z malých uzavretých priestorov alebo nie) a … na tretí deň si vstal z mŕtvych. Bol si vzkriesený spolu s Ním a v Ňom (Kol 2,12). Boh sa nielenže vysporiadal s problémom hriechu a tvoje hriešne ja zomrelo (Gal 5,24), ale vzkriesil ťa k novému životu a daroval ti nové ja, novú podstatu, nové srdce! Teraz v tebe žije samotný Kristus (Gal 2,20). Ty nie si hriešnik. 

Boh nerecykluje, neberie staré, neopraví ho, nezapláta diery, nevyleští, ale staré zahodí a dá úplne nové. Zadarmo. 

No ani to ešte nie je koniec úžasnej premeny z kukly na nádherného motýľa!  „S ním nás vzkriesil a usadil nás v nebi v Kristovi Ježišovi.“ (Ef 2,6). Nielenže zomrelo tvoje hriešne ja, nielenže ťa znovuzrodil a daroval nové sväté, dokonalé, nádherné, prekrásne „ja“, ale usadil ťa do nebies, kde sedíš v Kristovi po Božej pravici. 

Sú ľudia, ktorí trpia chorobou a nedokážu vyjsť zo svojho domu von. Myslia si, že ich tam čaká nebezpečenstvo, že im tam niekto ublíži, že vzduch vonku je jedovatý a ktovie čo ešte. Celý život prežijú v obavách. Hoci vonku na nich nič zle nečíha, nedokážu vyjsť zo svojho domu a žijú vo väzení. Často to je podobne aj s naším životom. Keďže nám nikto nepovedal, čo všetko pre nás Boh na kríži urobil, prežijeme svoj život v klamstve a väzení. Keďže nám zovšadial hovoria, že sme hriešnici, nedokonalí, nehodní, nie dosť dobrí, nie celkom prijatí, nie zahrnutí, veríme tomu klamstvu a ako takí aj žijeme. Žijeme ako opustení, ako siroty, ako zlí, nemilujúci. Na úžasnej realite našej svätosti a prijatia to nič nezmení, ale toto klamstvo nás oberie o prežívanie tejto reality na vlastnej koži.

Keď prijmeme „hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti“, nebudeme žiť v strachu, očakávaní trápenia, chorôb, protivenstiev, nebezpečenstva, ale budeme „kraľovať v živote“ (Rim 5,17). Nechaj sa teda oslobodiť pravdou o Kristovom dokonalom diele, neustále prijímaj Jeho darovanú spravodlivosť a kraľuj v živote nad okolnosťami, pretože práve v tomto momente v Ježišovi sedíš na mieste obľuby, po Božej pravici priamo v nebesiach! Boh ťa prijal do svojej rodiny, má v tebe neprekonateľnú záľubu v každom momente tvojho života a svojím prijatím prekonáva každé klamstvo o Ňom a tebe.