Ježiš sa teší, keď si berieme od Neho

In: Povzbudenia

15 Okt 2013

Jn 4,32

„On im povedal: "Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte."“

Keď ľudia od teba niečo požadujú, alebo sú od teba neustále závislí, je celkom možné, že ťa to unaví, budeš podráždený a neschopný pomôcť. Inak to je ale s Ježišom. Keď čerpáme od Neho, neunaví sa, ale naopak posilní sa a občerství.

Veď Ježiš je Boh. A Boha si uctíš vtedy, keď prijmeš svoje miesto človeka, necháš byť Boha Bohom a budeš od Neho čerpať. Ten, ktorý povedal, „Neprišiel som sa nechať obsluhovať, ale slúžiť,“ (Mt 20,28) miluje, keď dovolíme, aby nám poslúžil.

Keď Ježiš umýva svojim učeníkom nohy, hrdý Peter odmieta takúto službu a vypočuje si Ježišovu odpoveď. „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ (Jn 13,8). Niet nasledovania Ježiša bez toho, aby nám On poslúžil aj tou najmenšou maličkosťou. 

Keď Ježiš prišiel zo Sycharu, bol unavený z cesty a odpočíval pri studni. K studni prišla hriešna Samaritánka, aby si načerpala vodu. Potom, ako jej Ježiš poslúžil, sa tešila a odišla s prísľubom živej vody. Keď sa učeníci s jedlom pre Ježiša vrátili, našli ho už odpočinutého a posilneného. Keď sa čudovali, kto mu dal jedlo, keď boli preč, povedal im „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ (Jn 4,1-42)

Rovnako i dnes je Ježišovou potravou plniť vôľu toho, kto Ho poslal. Zachraňovať, uzdravovať, pomáhať. Rovnako i dnes Ho posilní, ak si všetko berieme od Neho a čerpáme od Neho. To ho „posilňuje“ a „občerstvuje“.

Pre mnohých to ale nie je ľahké. Vyžaduje si to pokoru. Radi sa pýšime našou prácou pre Boha a dobrými skutkami, ktoré mu dávame. Pracujeme v službe, budujeme firmy a spoločenstvá, pomáhame chorým, modlime sa. To všetko je dobré, ale ak to nie je Ježiš, ktorý to robí cez nás, je to skazené! My nemáme vôbec nič, čo by sme dali Bohu. Potrebujeme čerpať od Neho, aby sme to, čo zdarma a bez nášho pričinenia dostaneme, mohli zdarma dať (Mt 10,8). A potom si uvedomíme, že to nie sme my, ale On koná cez nás. 

Priateľ môj, Ježiš ti chce slúžiť. Nesnaž sa slúžiť sám sebe či Bohu. To je pýcha a vlastná spravodlivosť. Farizeji Ježišových dní, ktorým sa zdalo, že Ježiša nepotrebujú a dokážu sa postarať sami o seba bolí tí, ktorí ho nedokázali prijať. Tak predstúp pred Neho so svojimi potrebami a povedz, „Pane, potrebujem od teba čerpať, tu sú moje potreby. Poslúž mi. Ja nemôžem, ale ty áno. Ďakujem, Pane!“