Realita o tebe, ktorá ťa oslobodí

In: Povzbudenia

14 Okt 2013

Jer 29,11

„Ja [Boh] poznám myšlienky, ktoré mám o tebe.“

Sú dve reality. Jedna je tá, ktorú môžeme vnímať svojimi zmyslami. Druhá je tá, ktorú môžeme poznať len v Bohu. Prvá, ktorá sa nám teraz zdá reálna, pominie, druhá je večná. Prvá, ktorá sa nám teraz zdá byť pravdou, je iba zdanie a druhá, ktorú nevidíme, je pravdou večnou.

Priateľ môj, čo si myslíš o sebe? Keď ráno vstaneš a pozrieš sa do zrkadla? Keď šoféruješ do práce a nervózne trúbiš na agresívneho vodiča? Keď sa pohádaš so svojou mamou? Keď si celý deň sám a podľahneš pokušeniu a zapneš si večerný kanál? Čo si v takých chvíľach myslíš o sebe?

Keď sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, kto si myslia, že je, Peter odpovedal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ (Mt 16,16). Na to mu Ježiš odpovedal „A ja ti hovorím: Ty si Peter …[čo znamená skala]“ (Mt 16,17). Peter mal ďaleko od dokonalosti a stálosti. A predsa bol pre Boha skalou. Nie tým, čo sa zdalo, že je.

Milovaný, nie je vôbec dôležité, čo si o sebe dnes myslíš ty. Pre seba môžeš byť neposlušným synom, neschopnou matkou, násilníckym otcom, slabochom pred internetovým pornom, rozvedenou ženou, dieťaťom z druhého manželstva, zlodejom z detského domova. Táto realita v Kristovi pominula. Jedinou a jedine dôležitou pravdou je, čo si o tebe myslí Boh.

V Kristovi si „Božie dieťa“ (Jn 1,12), „svätý“ (Ef 1,1), „milovaný“ (Rim 5,5), „Ježišov priateľ“ (Jn 15,14), „dedič Božieho kráľovstva“ (Rim 8,17), „vykúpený“ (Ef 1,6-8), „zmierený s Bohom“ (2 Kor 5,18-19), „zachránený“ (Mt 20,28), „nové stvorenie“ (2 Kor 5,17), „Sedíš s Kristom v nebesiach“ (Ef 2,6). Ako to znie, lebo toto je nebeská realita, ktorá nikdy nepominie!

Nezaoberaj sa preto svojimi hriechmi a nedokonalosťami. Nezaoberaj sa sám sebou. Zaoberaj sa Ježišom.  Ježiš od teba chce vedieť: „Kto podľa teba som?“ Čím viac budeš vedieť, kým Ježiš je, čo pre teba urobil, aký dar ti zdarma a nezaslúžene dal, že si ho nemusíš zaslúžiť, tým jasnejšie budeš ako Peter počuť, kto si ty a aké má s tebou Boh plány. Čím viac budeš poznať Krista, tým lepšie budeš poznať Jeho myšlienky o tebe (Jer 29,11), lebo ty si v Kristovi a Kristus je v tebe. Čím viac budeš poznať pravdu o sebe, tým skôr ťa táto pravda oslobodí k životu bez hriechu.

Akonáhle uvidíme, že naša identita nie je založená na našich skutkoch a na tom, ako dobre sa nám darí, akonáhle uvidíme, že naša identita je pevne ukotvená v Kristovi, či už sme hore či dole, otvorí sa nám úplne nový svet.

Svet bez súdenia seba a hlavne iných, svet bez sebaodsudzovania, sebanenávisti a nenávisti k iným. Pretože uvidíme poza schránku tela až k duchu.

Slovami C.S. Lewisa: "My nie sme telo, ktoré má ducha, ale duch, ktorý má telo." A ten duch je Kristus. Kristus je našou identitou, On je tým, ktorý nás definuje.

Možno už je načase, aby sme nabrali odvahu, odmietli lož náboženstva, že sme hriešnici a bez strachu vykročili vo svojej identite svätých a nepoškvrnených, milovaných a prijatých, nádherných a lásky hodných, aby sme vykročili a ukázali, ako vyzerá Boží obraz – my. Ľudia. Ako vyzerá Láska.