Nedávaj vládu nad svojím životom do rúk hriechu

In: Povzbudenia

11 Okt 2013

Rim 6,14

„A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“

Pavol bol prvý, ktorému bol zjavené evanjelium radikálnej milosti. Na jeho ohlasovanie ľudia často reagovali rovnako ako dnes. Obviňovali Pavla, že každému dáva povolenie hrešiť. Obviňovali ho, že hovorí: „Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou?“ (Rim 6,1). Keď ohlasujeme radikálnu milosť, budú nás obviňovať z rovnakej veci ako Pavla. Že nahovárame ostatných, aby si robili, čo chcú, aby hrešili atp.. A naopak, ak nás podobne ako jeho neobviňujú, neprekrúcajú, je takemr isté, že nekážeme rovnaké evanjelium ako Pavol.

Mnoho veriacich si myslí, že zákon, desatoro im pomáha mať správny vzťah s Bohom. Ak urobia niečo, pripomenú si, ktoré prikázanie im to zakazuje a nabudúce, keď sú vystavení rovnakému pokušeniu, si ho opakujú: „Nesmieš, nesmieš, musíš, nesmieš …“ 

Úplne víťazstvo nad hriechom sa ale nezískava pod zákonom. „ A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“ (Rim 6,14) Kedy nad nami panuje hriech, kedy má nad nami neprekonateľnú moc? Áno, keď sme pod zákonom! Vždy keď si v hlave povieš, „toto nesmiem, tamto musím“ dobrovoľne dávaš hriechu do rúk moc, aby nad tebou panoval! Vždy keď si pripomenieš a pokúsiš sa správať podľa zákona, odsudzuješ sa na pád.

Priateľ môj, hriech nebude nad tebou panovať a stratí všetku svoju moc nie vtedy, keď budeš za budeš snažiť správať podľa zaákona a desatora, ale keď budeš dôverovať milosti! Iba keď budeš vedieť a odpočívať vo vedomí, že Boh si na žiaden tvoj hriech nikdy nespomenie, hriech nebude mať moc v tvojom živote. Každodenne sa nechaj obmývať Jeho darom spravodlivosti, Jeho milosťou. Keď chceš zvíťaziť nad hriechom a kráčať víťazne v živote, potrebuješ k tomu iba dve veci: „hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.“

Pretože „v živote budú kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.“ (Rim 5,17)