Tebe patrí ovocie Jeho diela

In: Povzbudenia

19 Sep 2013

Kol 1,13

„On nás zachránil z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ ( NASB )

Mnohých kresťanov naučili, že záchrana, spása je postupný proces, na ktorom musia poctivo a tvrdo pracovať celý život. Namiesto toho, aby sa z nej tešili a prinášali radostné ovocie spásy, ktorú dostali zdarma, žijú v neistote a myslia si, že spásu si musia zaslúžiť alebo udržať.

Bol čas, keď sme ty a ja boli v „moci tmy“, boli sme „otroci hriechu“ (Rim 6,17). Bol si vo väzení, z ktorého nebolo úniku. Diabol ťa držal vo svojom kráľovstve a nebolo žiadnych skutkov, ktoré by ťa spod jeho moci dostali, ktoré by ťa oslobodili. Nech si robil čokoľvek, vždy si skončil v hriechu. A nech si urobil akúkoľvek dobrú vec, nestačila na vykúpenie spoza väzenských tyčí.

Potom prišiel Ježiš. Prišiel pred 2000 rokmi a do tvojho života prišiel v momente, keď si si uvedomil, že ho potrebuješ a pozval ho k sebe. A práve v tom jednom momente ťa Otec „zachránil z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ (Kol 1,13). Priateľu, Ježiš ti neotvoril dvere a nepovedal ti, aby si teraz pozabíjal všetky stráže, vyplížil sa von a prekonal úmornú cestu nepriateľským územím hriechu a diabla. Nestál pritom niekde na vrchole kopca vo svojom kráľovstve a neprizeral sa, či to dokážeš, alebo zahynieš v nerovnom boji.

Boh ťa oslobodil od hriechu, stal si sa otrokom spravodlivosti (Rim 6,18). Boh nielenže otvoril dvere, zobral ťa za ruku a bezpečne ťa preniesol do kráľovstva, kde si v bezpečí a kde napĺňa všetky tvoje potreby, „na miesto, kde je hojnosť všetkého, čo je na zemi“. (Sdc 18,10). On namiesto teba vstúpil do tohto väzenia, stal sa hriechom, trpezlivo počkal na rozsudok, podvolil sa mu a vytrpel trest smrti. Čo bolo určené pre teba, to si vytrpel On. Od nás samých, ktorý sme tento trest uvalili na neho. On sa stal obetným baránkom ľudí, ktorí ho popravili a potrestali. A teraz všetko, čo má On, patrí tebe. Ježiš si s tebou vymenil miesto.

Priateľu, ani na minútu si nemysli, že musíš tvrdo pracovať, aby si sa dostal do Jeho kráľovstva. Už si tam a Boh ti dáva všetko, čo má. Dáva ti oveľa viac, ako potrebuješ preto, aby si ty mohol ďalej dávať. Máš Jeho spásu, aby si ju mohol prinášať ostatným. Máš všetky Jeho bohatstvá, duchovné i materiálne, aby si nimi mohol žehnať ostatných. V Jeho očiach si spravodlivý, aby si mohol prinášať Ježiša tam, kde ho nepoznajú. Bolo ti bezozvyšku a ešte oveľa viac odpustené, aby si ty mohol odpúšťať. Nie naopak!