Nepripomínaj si, čo je zabudnuté

In: Povzbudenia

17 Sep 2013

Hebr 8,12

„pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už [nikdy a v žiadnom prípade] nespomeniem.“

„Ou“ a „mē“. Grécky dvojitý zápor. „Nie“ a „úplne naopak ako“ . Tak silno nás Boh v Liste Hebrejom upozorňuje, že naše hriechu si nebude pamätať, že si na ne nespomenie. V nebi niet žiadnej veľkoplošnej obrazovky, pred ktorú sa posadíme a na ktorej nám budú prehrané všetky naše hriechy. Niet v ňom DVD rekordéra, ktorý je teraz pustený a nahráva každý tvoj hriech. To preto, lebo všetky tvoje hriechy boli už raz a navždy ukázané na kríži a tam sa s nimi Otec vysporiadal.

„Ja, ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti.“ (Iz 73,25). Boh sám kvôli sebe, Boh kvôli Bohu Ježišovi, ktorý bol potrestaný namiesto teba, zotrel tvoje hriechy a nespomenie si na tvoje neprávosti. Toto je pravdou aj pre hrdinov viery Starého Zákona, ako napríklad Abrahám, Mojžiš a Dávid. Ak si prečítaš jedenástu kapitolu Hebrejom, ktorá bola napísaná po kríži, uvidíš, že ich hriechy tam zaznamenané nie sú. Aj keď ich životné príbehy mali ďaleko od dokonalosti.

Abrahám dvakrát klamal o svojej žene Sáre. Povedal faraónovi a neskôr kráľovi Abimelekovi, že je to jeho sestra. Mojžiš zabil Egypťana, ktorý bil Hebreja a ukryl jeho telo v piesku. Dávid spáchal cudzoložstvo a neskôr sa z neho stal vrah, keď manžela Betsabe poslal na smrť v bitke. A predsa sa v liste Hebrejom nespomínajú ich hriechy, ale len ich skutky urobené vo viere.

Boh takto ukazuje, že dnes si tvoje hriechy nezaznamenáva v poznámkovom zošite. To čo si zaznamenáva, sú vyznania viery a skutky vykonané vo viere v dokončené dielo Jeho Syna. Keď zhrešíš, keď zakolíšeš vo viere, Boh si to nezaznamenáva. Ale keď veríš v Neho a odpovieš vo viere, na to nezabudne nikdy! To nepíšem preto, aby som ťa povzbudil hrešiť. Ale preto, lebo táto dobrá novina ťa oslobodí k ešte väčšej láske k Bohu!

Nesústreď sa na svoje hriechy. Ak si ich samotný Boh nepamätá, prečo by si si ich mal pamätať ty?  Radšej nespúšťaj z mysle svoju spravodlivosť v Kristovi (2 Kor 5,21) a tak budeš kráčať životom v slobode, víťazstve a nepredstieranej pokore! (Rim 5,17)