V srdci nosíš Jeho túžby

In: Povzbudenia

12 Sep 2013

Hebr 8,10

„Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca.“

Možno aj tebe vraveli, že nemáš dôverovať svojmu srdcu, že si musíme dávať pozor na svoje túžby, pretože vo vnútri sme zlí a naše túžby sú poväčšine prízemné. Často sa k tomu pridruží Jeremiáš 17,9: „Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?“ Ak správne „nerozdeľujeme, [presne nerežeme z gr.] slovo pravdy [Písmo,]” (2 Tim 2,15), zostávame zmätení a myslíme si, že Jeremiáš hovoril o nás, ktorí sme prijali Krista. On však hovoril o človeku bez Ježiša, o človeku pred Ježišom.

Kríž zmenil všetko. Premýšľaš, čo máš na srdci?

„Chcela by som mať vlastnú škôlku pre deti svojich priateľov.“ 
„Tak si ju založ.“
„No čakám, až mi to Boh povie.“
„Veď ti vložil do srdca túto túžbu.“
„Ale ja nemôžem dôverovať svojmu srdcu a svojím túžbam. Moje srdce je skazené. Ako máme vedieť, že to je od Boha?“

Priateľ môj, Boh vložil do tvojho tela nové srdce (Ez 36,26). On nezaplátal staré. Neurobil v ňom menšie úpravy, ani generálny upgrade. On zobral tvoje staré, neverné, neveriace a klamlivé srdce aj s jeho túžbami a vložil do teba nové srdce s Jeho túžbami, s Jeho snami, s Jeho vôľou.

Často, keď v sebe začuješ vnútorné volanie, je to On, ktorý ťa volá cez tvoju túžbu vykročiť kupredu. „Ale čo ak to bude niečo hriešne?“ Nebude. Ty a hriech už nie ste jedno a nekamarátite sa. Tvoja túžba už nie je pokušenie. Veľmi ľahko to rozsúdiš, pretože s novým srdcom ti je hriech odporný.

Ak teda po niečom ozaj túžiš, tešíš sa z toho, prináša ti to uspokojenie, choď za tým! Nasleduj volanie srdca, pretože Boh sám hovorí, že ťa bude z tvojho vnútra riadiť a usmerňovať. Nepochybuj o tom. A neboj sa, ako to dopadne. Našou úlohou je nasledovať Jeho volanie. Božou úlohou je, aby sme chceli aj konali, čo sa Jemu páči (Flp 2,13).

Priatelia, Boh nám daroval nové srdce a píše nám do neho Svoje túžby. Keď ich budeme nasledovať, budeme prinášať radostné, chutné a šťavnaté ovocie, namiesto suchých plodov zvraštených tvári, nútiacich sa potláčať túžby svojho nového srdca!